MATRIX MSZ EN ISO 9001:2009 szerinti minőségirányítási rendszer audit és tanúsítás

 

Nyilatkozatok

 

Pártatlanság

 

MATRIX pártatlan. Döntései megfelelőségre vagy nemmegfelelőségre vonatkozó objektív bizonyítékokon alapulnak, ezeket a döntéseket egyéb érdekek vagy más felek nem befolyásolják.
A MATRIX Kft. szervezeti felépítése biztosítja a minőségirányítási rendszer audit tevékenység függetlenségét, pártatlanságát. A pártatlansági bizottság gondoskodik a feladatok elkülönítéséről.
Az ügyvezető, a vezető auditor és az auditor csoport tagjai, az audit tevékenységbe bevont szakértők, feladatuk ellátása során nem folytatnak a pártatlanságot befolyásoló tevékenységet, úgymint:
• Személyes anyagi érdekük nem fűződik a tanúsítási döntéshez.
• A személyek saját munkájukat nem ellenőrizhetik. Nem fordulhat elő, hogy a MATRIX olyan rendszert auditál, amelynek kiépítésében korábban tanácsot adott.
• A MATRIX dolgozói ismert cégek minőségirányítási rendszereinek auditját is kellő alapossággal végzik.
A MATRIX ügyvezetője nyilatkozik arról, hogy a szervezet tudatában van a pártatlanság jelentőségének az irányítási rendszerek audit tevékenységében, kezeli az érdek-összeférhetetlenségeket és biztosítja az objektivitást.
A MATRIX azonosítja, elemzi és dokumentálja az audit munka során felmerülő, vagy a tanúsítási döntésből eredő lehetséges érdek-összeférhetetlenségeket. Ennek módja az auditorok szakmai múltjának, családi kapcsolatainak áttekintése egy-egy audit során, illetve az, hogy az auditorok nevének átadását követően, amennyiben a megrendelő úgy gondolja, hogy érdek-összeférhetetlenség lép fel, jelezheti azt a MATRIX felé. Ha egy esetleges kapcsolat veszélyezteti a pártatlanságot, dokumentálja a tényállást, és azt is, hogy hogyan küszöböli ki az ilyen veszélyt. Ha veszély olyan nagy, hogy a feladat nem vállalható, a MATRIX a feladatot nem vállalja.
A MATRIX nem auditálja más tanúsító irányítási rendszereket auditáló tevékenységét.
A MATRIX nem ad tanácsot olyan szervezetek részére, amelyeket tanúsít.
A MATRIX, sem bármely része nem végez (és nem ajánlja fel annak elvégzését) belső auditot tanúsított ügyfelek számára. A MATRIX nem tanúsít olyan irányítási rendszert, amelynek belső auditját végezte, a belső audit befejezését követő két éven belül.
A MATRIX nem adja ki alvállalkozásba az auditokat a tanácsadást végző szervezeteknek, mert az a pártatlanságot veszélyezteti.
A MATRIX tevékenységeit nem úgy hirdeti, vagy ajánlja, hogy az derülhet ki, a MATRIX kapcsolatban áll egy tanácsadó szervezettel. A MATRIX eljár az olyan tanácsadók ellen, amelyek azt állítják, hogy könnyebben/olcsóbban lehet tanúsítványt szerezni úgy, hogy a szervezet a MATRIX audit tevékenységét és tanúsítási döntését veszi igénybe. A MATRIX nem nyilatkozik arról sem, hogy az audit könnyebben/olcsóbban kivitelezhető, ha valaki a megnevezett tanácsadó céggel dolgoztat.
Amennyiben a MATRIX pártatlanságát kívülről veszély fenyegeti, a MATRIX intézkedik a megfelelő eljárásról, melynek célja mindig a jelentkező veszélyek kizárása.
A MATRIX auditor csoportja és megbízott auditor személyzete az érdekütközést rejtő eseteket a titkárságvezetőnek vagy az ügyvezetőnek köteles jelenteni. A MATRIX lépéseket tesz a pártatlanság megőrzése érdekében.


A MATRIX Kft. a Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság CG. 13-09-084216 cégjegyzékszámon bejegyzett

MATRIX Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Korlátolt Felelősségű Társaság

cégelnevezéssel működik.
A társaság rövidített elnevezése: MATRIX Kft.
A társaság székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 290.
A MATRIX Kft. irányítási rendszerek auditját végző szervezete, személyzete, mentes minden kereskedelmi, pénzügyi és egyéb ráhatástól, amely befolyásolhatja az audit tevékenység nyújtásával kapcsolatos döntéseiben. A MATRIX Kft. audit tevékenységét és tanúsítási döntését független, harmadik félként végzi.
A Minőségirányítási rendszer auditok érvényességi területe:
A MATRIX Kft. minőségirányítási rendszer audit tevékenységét és tanúsítási döntését az alábbi területekhez kapcsolódó minőségirányítási rendszerek megfelelőségének auditja vonatkozásában végzi:
- Informatika (IT Technology) EA kód:33
A fő szolgáltatási tevékenységek és azok rövid jellemzése:
A MATRIX megbízás alapján minőségirányítási rendszer audit tevékenységet végez, a megfelelőség tanúsítása érdekében, dokumentáció és helyszíni vizsgálatok alapján. Az audit tevékenység alapján a vizsgált rendszer megfelelőségéről, tanúsítványt ad ki.
Az ismertetett feladatok teljesítéséhez a MATRIX Kft. biztosítja a minőségirányítási rendszer megfelelő feltételrendszerét a következők szerint:
A MATRIX Kft. írásban rögzített szerződéses kapcsolat alapján rendelkezik hiteles, független könyvvizsgálóval és szakmai felelősségbiztosítással.
A MATRIX Kft. létesítményei, eszközei biztosítják az előírt feltételeket és ezen keresztül az ügyfelek igényeinek maradéktalan kiszolgálását.
Az audit tevékenységet folyamatosan képzett és ellenőrzött személyek végzik. A MATRIX Kft. szakmai gárdája felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Többen rendelkeznek szakmérnöki és egyéb diplomával.
A MATRIX Kft. rendelkezik az MSZ EN ISO/IEC 17021:2007 sz. szabvány szerinti irányítási rendszerek audit tevékenységét és tanúsítási döntésének metódusát leíró Minőségirányítási Rendszer Kézikönyvvel, és a Minőségirányítási rendszer audit tevékenységét és a tanúsítási döntés tevékenységét az MSZ EN ISO/IEC 17021:2007 sz. szabvány előírásai szerint végzi.
A MATRIX Kft. munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hatáskörei a munkaköri leírásokban dokumentáltak.
A MATRIX Kft. folyamatosan nyomon követi a tevékenységeihez kapcsolódó hatályos jogszabályokat, rendelkezéseket, azokat érvényesíti az irányítási rendszer audit és tevékenységében és tanúsítási döntései során. Az ehhez szükséges információs anyag, folyamatosan és széleskörűen rendelkezésére áll.
A MATRIX Kft. rendelkezik olyan minőségügyi dokumentációval, amely alkalmas az irányítási rendszerek auditját megrendelő ügyfelek, valamint a társaság munkatársai igényeinek, elvárásainak folyamatos megfigyelésére, megértésére.
A MATRIX Kft. vezetése folyamatosan nyomon követi és értékeli a tevékenységet, és figyelembe veszi a tevékenységek javításával kapcsolatos észrevételeket. Az audit teljesítésének minőségi garanciáit, az esetlegesen felmerülő panaszok intézésének a módját a Minőségirányítási Kézikönyv egyes fejezeteiben meghatározta.
A MATRIX Kft. audit tevékenységével kapcsolatos működés politika összehangolt a MATRIX Kft. minőségpolitikájával.
Budaörs, 2011.03.01.

Einetter Lajos
Ügyvezető igazgató