Akreditálási okiratok


Érvényes Akkreditálási Okirat
Nem kijelölés célú
Korábbi akkreditálási okiratok
NAT-6-0036/2015 számú
akkreditálási okirat
  NAT-6-0036/2010 számú
akkreditálási okirat

+ Az okirat melléklete

Érvényes Akkreditálási Okirat

Az okirat melléklete
 
Érvényes Akkreditálási Okirat
Kijelölés célú
Korábbi akkreditálási okiratok
NAT-6-0054/2015/K számú
akkreditálási okirat
 

Érvényes Akkreditálási Okirat

Az okirat melléklete

Egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatások és nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlési szolgáltatások


A kijelölésre vonatkozó döntést a 22/1999. KHVM rendeletnek megfelelően a Hírközlési Főfelügyelet, a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság Kijelölő Bizottsága és a Nemzeti Akkreditációs Tanács értékelése alapján a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 2000. októberében hozta meg.

A kijelölés első fázisa a Koncessziós távközlési szolgáltatásokat érinti, azonban a tanúsítási portfólió 2001. év során tovább bővült az Egyetemes távközlési szolgáltatások és nyilvánosan hozzáférhető távközlési szolgáltatások auditjával.

A MATRIX Kft. tevékenységét a Távközlésről szóló törvény, illetve a 22/1999. és 29/1997. KHVM rendeletek határozzák meg, hatósági felügyeletét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság látja el. A MATRIX Kft. évente két alkalommal köteles beszámolni tevékenységéről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak.

Érvényes Kijelölési Okirat
Korábbi kijelölések
002/2001/5M számú
kijelölési okirat
meghosszabbítás
Az okirat melléklete

001/2000. számú kijelölési okirat

002/2001. számú kijelölési okirat

002/2001/1M számú kijelölési okirat meghosszabbítás

002/2001/2M számú kijelölési okirat meghosszabbítás

002/2001/3M számú kijelölési okirat meghosszabbítás


002/2001/4M számú kijelölési okirat meghosszabbításÉrvényes Kijelölési Okirat

Elektronikus aláírási termékek


Az elektronikus aláírási termékek megfelelőség-tanúsítására történő kijelölési okiratot először
2002. október 14-én írta alá az Informatikai és Hírközlési Miniszter.

Érvényes Kijelölési Okirat
Korábbi kijelölések
  005/2002. számú kijelölési okirat
+ melléklet

001/2004. számú kijelölési okirat
+ melléklet

001/2005. számú kijelölési okirat
+ melléklet

001/2006. számú kijelölési okirat
+ melléklet

001/2007. számú kijelölési okirat
+ melléklet

001/2009. számú kijelölési okirat
+ melléklet

003/2012. számú kijelölési okirat
+ melléklet

IKF/23900-3/2015-NFM számú
kijelölési okirat

+ melléklet

Rádióberendezések és távközlő végberendezések


A rádióberendezések és távközlő végberendezések megfelelőség-tanúsítására történő kijelölést
2002. szeptember 23-án írta alá az Informatikai és Hírközlési Miniszter.

Érvényes Kijelölési Okirat
Korábbi kijelölések

001/2014 számú
kijelölési okiratÉrvényes Kijelölési Okirat

A kijelölési okirat melléklete

Aktualizálva: 2015. május 27.

 

004/2002. számú kijelölési okirat
+ melléklet

Megállapodás a KFGH-val

004/2002/1M. számú kijelölési okirat

004/2008/2M számú kijelölési okirat


Közfeladatot ellátó szervek iratkezelési szoftverei


Az iratkezelési szoftverek megfelelőség-tanúsítására történő kijelölési okiratot 2007. február 9-én írta alá az önkormányzati és területfejlesztési miniszter. A kijelölés értelmében a MATRIX Tanúsítványa felhasználható a 24/2006 (IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet előírásainak történő megfelelőség igazolására.
A kijelölés meghosszabbítását a mindenkori illetékes miniszter végzi.

Érvényes Kijelölési Okirat
Korábbi kijelölések
Érvényes Kijelölési Okirat

  KIM VIII/ 700/ 8/2013-as számú Határozat

143-13/2010 számú kijelölési okirat

32-232/5//2007. számú kijelölési okirat

A kijelölés előfeltételeként a Nemzeti Akkreditáló Testület 2006. december 12-én a MATRIX-ot akkreditálta az IT termékek és IT rendszerek tanúsítására.