Sajtóközleményeink

 
Tachográf (személy- és árufuvarozási) integrált szoftver tanúsítás


(2014. 05. 19.)

A MATRIX Kft.-t ajánlatkéréssel kereste a Compass Studio Kft. miszerint az általa fejlesztett útnyilvántartó programot tanúsítsa. A Compass szükségesnek ítélte, hogy a szoftverének értékesítését segítse egy független vizsgáló és tanúsító szervezet ítélete. Az ajánlatkérésüket követő tanúsítói szervezetek ajánlataiból a MATRIX-ot választották. Az ár-érték arány szempontból értékelt ajánlatokban a döntő érv amiatt szólt a MATRIX mellett, mert itt látták megvalósulni a legnagyobb hozzáadott értéket.


A Compass azonosul azzal a felismeréssel, hogy szinte valamennyi vállalatnál vannak olyan folyamatok és specifikus funkciók, egyedül rájuk jellemző tevékenységekkel és folyamatokkal is, amelyekhez szükség lehet megfelelő programcsomagokra. A Compass egyedi szoftver-fejlesztéseink egyrészt a kevéssé ellátott funkcionális területeket vonják be a számítás-technikával támogatottak körébe, másrészt együttműködnek a már meglévő rendszerekkel az adott társaságnál.


A szoftver, Magyarországon és Európában is egyedülálló módon ötvözi a hagyományos menetíró korongok és a digitális tachográfok által írt chipkártyák értékelését és elemzését. Feladata az ezen adathordozókon megjelenő adatok összegyűjtése és csoportosítása olyan formában, ahogyan azokat a fuvarozással foglalkozó cégektől a munkaügyi és a közlekedési szervek elvárják.
A roadMOVER rendszerhez egy kártyaleolvasót telepítenek, mellyel – a megvalósítás jellegétől függően – a chipkártyát és akár a járműbe szerelt tachográfot közvetlenül is le lehet olvasni, a rendszer pedig elkészíti a megfelelő kimutatásokat és jegyzőkönyveket.


A MATRIX két törvény - a Munka Törvénykönyve és a közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény - és három EK rendelet egyes pontjainak tanúsításának tárgyában megvizsgálta a roadMover rendszert.


A Compass az előzőekben egyeztetett követelménylista alapján előállította a követelményeknek történő megfelelést alátámasztó tesztjegyzőkönyv dokumentumokat.
A következő munkaszakasz során a MATRIX a követelmények értelmezésében és a tesztjegyzőkönyv formai kialakításában segítséget nyújtott, a MATRIX és a Compass szakemberei folyamatosan kapcsolatban álltak.


A projekt következő szakaszában a MATRIX a korábban egyeztetett követelmények, és az előálló teszt jegyzőkönyvek alapján ellenőrizte, hogy a Megrendelő által előállított szoftver valóban megfelel-e a normatívában szereplő követelményeknek.
A szükséges tesztek a Megrendelő rendszerén kerültek elvégzésre.


A munka végén kiadott Értékelési Jelentés a vizsgálatok eredményeit összegezve átlátható formában tartalmazza a megfelelőségre vonatkozó megállapításokat, valamint javaslatot tartalmaz a szoftver továbbfejlesztésére és a Tanúsítvány kiállíthatóságára.
A roadMover szoftver megfelelőségi Tanúsítványa 2014. május 7-én kiadásra került.

R-COMP14T_TAN azonosítójú Tanúsítvány
R-COMP14T_TAN azonosítójú
tanúsítvány melléklete

Kiállíitva: 2014. május 7.

Érvényes: 2017. május 6.

 
2012. évre vonatkozó megújított tanúsítványok és felülvizsgálatok


(2013. 03. 01.)

A 2011-ben alkotott és 2012. július 2-tól hatályos 13/2011 (XII. 27.) NMHH rendelet előírja a hírközlési szolgáltatások minőségének igazolási kötelezettségét, melynek az egyik lehetséges módja, hogy a nyújtott szolgáltatások megfelelőségéről kijelölt tanúsító szervezet Tanúsítványát szerzi meg a szolgáltató.

A korábban hatályos kormányrendeletnek megfelelően három évre tanúsított és köztes időben felülvizsgált igazolások tekintetében 2012-ben a MATRIX a fenti, 13/2011 (XII. 27.) NMHH rendelet szerint járt el. A szolgáltatók ismételt felkérésének megfelelően a MATRIX az évenként szükséges Felülvizsgálatokat az új jogszabály szerint végezte és azokról Felülvizsgálati Jegyzőkönyveket állított ki.

Tekintse meg a Felülvizsgálati Jegyzőkönyveket és Tanúsítványokat...


Vállalat neve Tanúsított szolgáltatás Hatókör Tanúsítvány 
kiadásának ideje
Tanúsítvány
azonosítója és linkje
Telenor Magyarország Zrt Mobil rádiótelefon; Internet hozzáférés-, ellátás;
SMS és MMS;
229/2008 (IX. 12.) Korm. rendelet
8., 9. és 10. §
2012. június 28.

T-TN12F1_TANF-01.PUBLIKUS

T-TN12F1_TANF-02.KERET

Magyar Telekom Nyrt.(T-Home, T-Systems) Helyhez kötött telefon; Adathálózati;
Internet hozzáférés-, ellátás;
Béreltvonali;
Vezetékes műsorelosztás;
Műholdas műsorelosztás
13/2011 (XII. 27.) NMHH rendelet 2012. december 19.

T-MA12F2_TANF-01.T-HOME-SYSTEMS

Magyar Telekom Nyrt.(T-Mobile) Mobil rádiótelefon; Internet hozzáférés-, ellátás;
Adathálózati;
Mobil TV
13/2011 (XII. 27.) NMHH rendelet
2012. december 19.

T-MA12F2_TANF-02.T-MOBILE

T-MA12F2_TAN-03.T-MOBILE

UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. Helyhez kötött telefon;
Internet hozzáférés-, ellátás;
Vezetékes műsorelosztási;
Bérelt vonali
13/2011 (XII. 27.) NMHH rendelet
2013. február 19. T-UPC12F1_TANF
Vodafone Magyarország Zrt. Mobil rádiótelefon;
Internet hozzáférés-, ellátás
13/2011 (XII. 27.) NMHH rendelet 2013. február 28.

T-VF12F1_TANF-01.MOBILTEL

T-VF12F1_TAN-02.MOBINT

 
Felülvizsgáltuk a Vodafone számlázási rendszerének tanúsítványát


(2013. 02. 28.)

A Vodafone mobilinternet szolgáltatását 2012-ben tanúsította először a MATRIX a 13/2011 NMHH (XII. 27) NMHH rendeletnek megfelelően. A Vodafone sikeresen megszerezte a MATRIX tanúsítványát a mobilinternet szolgáltatás számlázási rendszerének zártsága és pontossága, valamint a szolgáltatásminőség megfelelősége tekintetében.
A Vodafone 2011-ben a mobil rádiótelefon szolgáltatásra harmadízben megszerezte 3 évre a MATRIX Kft. tanúsítványát. Ennek 2012. évi felülvizsgálata a távközlési vállalat számlázási rendszerének zártságát és pontosságát, illetve mobil rádiótelefon szolgáltatásának minőségét érintette.
A vizsgálat eredményeképpen a Vodafone megszerezte a felülvizsgálati jegyzőkönyvet, a földfelszíni mobil rádiótelefon szolgáltatás vonatkozásában a 13/2011 (XII. 27.) NMHH rendeletnek megfelelően.

Tekintse meg a Vodafone Tanúsítványát és Felülvizsgálati Jegyzőkönyveit...

 
Befejeződött a UPC tanúsítványának második felülvizsgálata


(2013. 02. 25.)

A UPC Magyarország Kft. részére 2011-ben a 229/2008. (IX. 12.) Korm. rendeletnek megfelelőnek kiadott tanúsítványát második alkalommal vizsgálta felül a MATRIX Kft.
A 2011. XII. 27-én kiadott 13/2011 (XII. 27.) NMHH rendeletnek megfelelően a UPC tanúsítványának második felülvizsgálata az új jogszabály, új követelményei szerint zajlott.
A vizsgálatok részletesen kiterjedtek a számlázási folyamat távközlési, informatikai, ügyfélkezelési és biztonságtechnikai szempontjaira. A UPC ennek megfelelően szerezte meg a számlázási rendszerének zártságát és pontosságát, valamint helyhez kötött telefon, internet hozzáférés- és szolgáltatás, vezetékes műsorelosztási és bérelt vonali szolgáltatásminőségi mutatóinak megfelelőségét igazoló felülvizsgálati jegyzőkönyvet.

Tekintse meg a UPC Tanúsítványát és Felülvizsgálati Jegyzőkönyveit...

 
Felülvizsgáltuk a Magyar Telekom számlázási rendszerének tanúsítványát


(2012. 12. 19.)

A Magyar Telekom/T-Home és T-Systems a helyhez kötött telefon szolgáltatás, PSTN és ISDN, RLL, VoIP, VoCA, adathálózati szolgáltatás, Datex-P, internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás, HotSpot, nyílt Internet, műsorelosztó hálózaton, kapcsoltvonali, béreltvonali, DSL, GPON/PPEthernet, béreltvonali szolgáltatás, analóg bérelt vonali, vezetékes műsorelosztás szolgáltatás, IPTV, Kábel TV, műholdas műsorszórás szolgáltatásait 2011-ben tanúsította a MATRIX. 2012-ben a szolgáltató a 13/2011 NMHH (XII.27) NMHH rendeletnek megfelelő felülvizsgálatot rendelte meg. A Magyar Telekom sikeresen megszerezte a MATRIX felülvizsgálati jegyzőkönyvét a fenti szolgáltatások tekintetében a számlázási rendszerének zártsága és pontossága vonatkozásában.

A Magyar Telekom/T-Mobile 2011-ben harmadízben megszerezte 3 évre a MATRIX Kft. tanúsítványát. Ennek 2012. évi felülvizsgálata kiterjedt a Mobil rádiótelefon szolgáltatásra, az Internet hozzáférés, ellátás, T-Mobile HotSpot, T-Mobile Internet Fix, BlackBerry Enterprise, Csomagkapcsolt adatátvitel, Adathálózati szolgáltatás, GPS helymeghatározás és helymeghatározás plusz, valamint Mobile TV szolgáltatásokra.

A felülvizsgálat a távközlési vállalat számlázási rendszerének zártságát és pontosságát érintette, így a 13/2011 (XII.27.) NMHH rendelet 13.§, 14.§ és 15.§-it.

Ezzel egyidőben a MATRIX vizsgálta a Magyar Telekom/T-Mobile következő szolgáltatásait: mobil rádiótelefon szolgáltatás, az internet hozzáférés, ellátás, T-Mobile HotSpot, T-Mobile Internet Fix, BlackBerry Enterprise, Csomagkapcsolt adatátvitel, Adathálózati szolgáltatás, GPS helymeghatározás és helymeghatározás plusz, valamint Mobile TV.

A vizsgálat eredményeképpen a Magyar Telekom megszerezte a MATRIX Tanúsítványt a 13/2011 (XII.27.) NMHH rendelet a felülvizsgálatot érintő követelményei kivételével.

Tekintse meg a T-Home és T-System Tanúsítványait és Felülvizsgálati Jegyzőkönyveit...
Tekintse meg a T-Moblie Tanúsítványait és Felülvizsgálati Jegyzőkönyveit...

 
Befejeződött a Telenor tanúsítványának első felülvizsgálata


(2012. 06. 28.)

A Telenor Magyarország Zrt. részére 2011-ben a 229/2008. Korm. rendeletnek megfelelően kiadott tanúsítványát első alkalommal vizsgálta felül a MATRIX Kft.
A vizsgálatok részletesen kiterjedtek a mobil rádiótelefon, Internet hozzáférés- és szolgáltatás, SMS és MMS szolgáltatásokra, mind az ÁSZF szerint szerződött publikus, mind az ÁSZF-en kivüli keretszerződött ügyfélkörre.
A forgalommérésen alapuló számlázási rendszerek továbbra is megfelelnek a 229/2008. Korm. rendelet 8., 9. és 10 §-ának. A MATRIX vizsgálta a követelmények távközlési, informatikai, ügyfélkezelési és biztonságtechnikai szempontjait.

Tekintse meg a Telenor Tanúsítványát és Felülvizsgálati Jegyzőkönyveit...

 
Minőségtanúsítást kapott a UPC összes szolgáltatása


(2011. 01. 31.)

A UPC Magyarország Kft. is belépett a MATRIX által tanúsított távközlési szolgáltatók sorába. A társaságnak korábban csak egy szolgáltatását igazolták a 229/2008. Korm. rendeletnek megfelelőnek, tavaly azonban a UPC úgy határozott, hogy teljes szolgáltatási spektrumáról kíván tanúsítványt szerezni. A feladatot pályázat során nyerte el a MATRIX.

A vizsgálatok során A MATRIX 34 szakterületet vizsgált, melyek részletesen kiterjedtek a számlázási folyamat távközlési, informatikai, ügyfélkezelési és biztonságtechnikai szempontjaira. A UPC ennek megfelelően szerezte meg a számlázási rendszerének zártságát és pontosságát igazoló tanúsítványt.

A három évig érvényben maradó MATRIX-tanúsítvány igazolja, hogy a vizsgálati eredmények alapján a UPC szolgáltatásai megfelelnek az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 229/2008-as kormányrendeletben foglalt elvárásoknak.

Tekintse meg a UPC Tanúsítványát...

Az Infovilág Hírportál és Tőzsdefórum Online Gazdasági Magazin 2011. február 16-án szintén beszámoltak a fentiekről.
Infovilág...
Tőzsdefórum...

 
Megújított tanúsítványok a 229/2008 (IX.12.) Korm. rendelet szerint


(2010. 04. 01.)


A 2004-ben alkotott, majd 2008-ban módosított rendelet előírja a hírközlési szolgáltatások minőségének igazolási kötelezettségét, melynek az egyik lehetséges módja, a nyújtott szolgáltatások megfelelőségéről kijelölt tanúsító szervezet Tanúsítványát szerzi meg a szolgáltató. Ezzel már 2005-ben is hazai vezető szolgáltatók éltek, a MATRIX Tanúsítványát kérve.

A három évre kiállított Tanúsítványok érvényessége idén lejárt, ezért a MATRIX elvégezte a szolgáltatók ismételt kérésének megfelelően az újratanúsításhoz szükséges vizsgálatokat, és a szolgáltatások megfelelőségéről új Tanúsítványokat állított ki.

Tekintse meg a Felülvizsgálati Jegyzőkönyveket és Tanúsítványokat...

 

Vállalat neve Tanúsított szolgáltatás Hatókör Tanúsítvány 
kiadásának ideje
Tanúsítvány
azonosítója és linkje
Magyar Telekom Nyrt.(T-Home, T-Systems és T-Kábel)

Helyhez kötött telefon; Adathálózati;
Internet hozzáférés-, ellátás;
Béreltvonali;
IP Complex Plusz;
Vezetékes műsorelosztás;
Műholdas műsorelosztás

229/2008 teljes 2009. december 18.

T-MA09F2_TAN-02.TELEKOM

T-MA09F1_TAN-01.T-KABEL

Magyar Telekom Nyrt.(T-Mobile) Mobil rádiótelefon; Internet hozzáférés-, ellátás;
Adathálózati;
Mobil TV
229/2008
8., 9., 10. §
2009. december 18.

T-MA09F1_TAN-03.T-MOBILE

Pannon GSM Zrt. Mobil rádiótelefon;
Internet hozzáférés-, ellátás
229/2008
8., 9., 10. §
2009. október 6. T-PG09F1_TANF-02.229
Vodafone Magyarország Zrt. Mobil rádiótelefon;
Internet hozzáférés-, ellátás
229/2008 teljes 2010. január 29.

T-VF09F1_TAN

T-VF09F1_TANF

British Telecom LTD Hungarian Branch Office Helyhez kötött telefon;
Internet hozzáférés-, ellátás;
Adathálózati
229/2008 teljes 2010. április 1. T-BT09F1_TAN

 

 
Tanúsított a Pannon keretszerződéssel rendelkező ügyfeleinek számlázása


(2009. 12. 14.)

A Pannon egyedi feltételek szerint szerződött előfizetőnek számlázási rendszerét is sikeresen tanúsította a MATRIX. A háromnegyed éves tanúsítási munka eredményként megállapítottuk, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaktól eltérő kondíciókkal szerződött előfizetők számlázása is zárt és pontos a Pannon-nál. Ezzel kiterjesztettük a korábbi tanúsítás hatókörét, a Pannon mobil rádiótelefon és internet szolgáltatást igénybevevő valamennyi előfizetőjére.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló rendeletnek számlázási rendszerre vonatkozó előírásainak történő megfelelőségről a MATRIX tanúsítvány állított ki, mely félévenkénti felülvizsgálatok mellett, 3 évig marad érvényben.

Tekintse meg a Pannon Tanúsítványát...

 
Ismét jól vizsgázott a Vodafone számlázási rendszere


(2009. 03. 20.)

A Vodafone ismét megszerezte 3 évre a MATRIX Kft. tanúsítványát. A felülvizsgálat a távközlési vállalat számlázási rendszerének zártságát és pontosságát, illetve mobil rádiótelefon szolgáltatásának minőségét érintette.

A 2004-ben megjelent, a szolgáltatások minőségére vonatkozó kormányrendelethez kapcsolódóan először 2005-ben vizsgálta a MATRIX Kft., mint megfelelőség-tanúsításra államilag kijelölt független szervezet a Vodafone számlázási rendszerét. A vizsgálatok során összesen 26 szakterületet vizsgált a MATRIX, melyek részletesen elemezték a vállalat számlázásának és szolgáltatásainak megbízhatóságát, kiterjedtek a számlázási folyamat informatikai, ügyfélkezelési és biztonságtechnikai szempontjaira.

A vizsgálat eredményeképpen a Vodafone megszerezte a tanúsítványt, miszerint mobil rádiótelefon szolgáltatása megfelel az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló rendeletnek. A MATRIX tanúsítvány, évenkénti felülvizsgálatok mellett, 3 évig marad érvényben.

Tekintse meg a Vodafone Tanúsítványát...

 
Mobilinternet gyorsjelentés létrehozása a MATRIX moderátori közreműködésével


(2009. 03. 03.)

Napjaink egyik legsikeresebb szolgáltatása a mobilinternet, évtizedes, lassú terjedése az utóbbi hónapokban rohamosan felgyorsult. Életünknek egyre inkább részévé válik az internet használata, melyre úton lévőknek és asztali munkánál is kedvező megoldást nyújt a mobilinternet.

Mindeddig nem állt rendelkezésre hiteles adat arra vonatkozóan, hogy hány mobilinternet előfizetővel rendelkeznek a hazai szolgáltatók. Az erre irányuló korábbi egyeztetések nem vezettek eredményre, ezért a Pannon, a T-Mobile és a Vodafone közösen megbízta a MATRIX-ot az egyeztetésekben történő moderátori közreműködésre. Az egyeztetés tárgya volt többek között a mobilinternettel kapcsolatos, legfontosabb fogalmak egységes definíciójának kidolgozása és a régóta várt mobilinternet gyorsjelentés tartalmának és ügyvitelének megteremtése. A több mint féléves, sikeres projektmunka eredményként 2009. március 3-án, a Nemzeti Hírközlési Hatóság szervezésében tartott sajtótájékoztatón a MATRIX bemutatta az új gyorsjelentés elkészítésének néhány gyakorlati részletét, a gyorsjelentés tartalmi felépítését és 2008. decemberi, valamint 2009. januári adatsorokat.

A három szolgáltató és a Nemzeti Hírközlési Hatóság közreműködése a projektben olyan új érték megteremtését tette lehetővé, melynek láttán mindegyik fél elégedettségét fejezte ki a MATRIX moderátori közreműködését illetően.

 
Megújított tanúsítványok a 345/2004 (XII.22.) Korm. rendelet szerint


(2009. 02. 01.)

A 2004-ben alkotott rendelet előírja a hírközlési szolgáltatások minőségének igazolási kötelezettségét, melynek az egyik lehetséges módja, a nyújtott szolgáltatások megfelelőségéről kijelölt tanúsító szervezet Tanúsítványát szerzi meg a szolgáltató. Ezzel már 2005-ben is hazai vezető szolgáltatók éltek, a MATRIX Tanúsítványát kérve.

A három évre kiállított Tanúsítványok érvényessége idén lejárt, ezért a MATRIX elvégezte a szolgáltatók ismételt kérésének megfelelően az újratanúsításhoz szükséges vizsgálatokat, és a szolgáltatások megfelelőségéről új Tanúsítványokat állított ki.

Tekintse meg a Tanúsítványokat...

 

Vállalat neve Tanúsított szolgáltatás Hatókör Tanúsítvány 
kiadásának ideje
Tanúsítvány
azonosítója és linkje
Magyar Telekom Nyrt.(T-Com, T-Systems és T-Online) Helyhez kötött telefon; Adathálózati;
Internet hozzáférés-, ellátás;
Béreltvonali;
IP Complex Plusz;
Távirat
345/2004 teljes 2008. december 18.

T-MA08T_TAN-02.TELEKOM

Magyar Telekom Nyrt.(T-Mobile) Mobil rádiótelefon; Internet hozzáférés-, ellátás;
Adathálózati;
Dedikált üzleti hálózati
345/2004 2. sz. melléklete 2008. december 18.

T-MA08T_TAN-03.T-MOBILE

Pannon GSM Zrt. Mobil rádiótelefon;
Internet hozzáférés-, ellátás
345/2004 2. sz. melléklet 2008. szeptember 26. T-PG08T_TAN
T-Kábel Magyaroszág Kft. Helyhez kötött telefon;
Vezetékes műsorelosztás;
Internet hozzáférés-, ellátás
345/2004 teljes 2008. december 18.. T-MA08T_TAN-01.T-KABEL
Vodafone Magyarország Zrt. Mobil rádiótelefon
345/2004 teljes 2009. január 30. T-VF08T_TAN

 
Kijelölés meghosszabbítás - rádióberendezések és távközlési végberendezések tanúsítására


(2008. 09. 30.)

2008. szeptember 30-án a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter újabb három évre meghosszabbította a MATRIX kijelölését, melynek értelmében 2011. szeptember 30-ig végezheti az rádióberendezések és távközlési végberendezések megfelelőségének tanúsítását.

Tekintse meg a Kijelölés Meghosszabbításá...


Pannon újratanúsítása a 345/2004 (XII.22.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint


(2008.09.26.)

A Pannon GSM Távközlési Zrt. - mint minden elektronikus hírközlési szolgáltató - kötelezett szolgáltatásának megfelelőségét igazolni, minden naptári évben. Ennek egyik módja, hogy szakminiszter által kijelölt tanúsító szervezet eljárásának veti alá magát, melyre ismét, immáron második alkalommal a MATRIX-ot kérte fel. Az elvégzett vizsgálatok alapján a MATRIX megállapította, hogy a közcélú mobil rádiótelefon és internet szolgáltatások előfizetői számlázási rendszere megfelel a kormányrendeletben foglalt zártsági és pontossági feltételeknek, így 2008. szeptember 26-án kiállította az igazoláshoz szükséges Tanúsítványt (T-PG08T_TAN azonosítóval).

A Tanúsítvány évenkénti felülvizsgálatok mellett, három évig őrzi meg érvénességét.

Tekintse meg a Tanúsítványt...


Megerősített tanúsítványok a 345/2004 (XII.22.) Korm. rendelet szerint


(2008. 02. 29.)

A kormány 2004-ben rendeletet alkotott a szolgáltatások minőségének igazolási eljárására. Az igazolás egyik lehetséges módja, hogy a szolgáltató a nyújtott szolgáltatások megfelelőségéről kijelölt tanúsító szervezet Tanúsítványát szerzi meg, mely lehetőséggel 2005-2006-ban (a kötelezettség első határidején) nyolc meghatározó hazai szolgáltató élt a MATRIX Tanúsítványát kérve.

A kormányrendelet előírásaival összhangban, a három év érvényességi idővel kibocsátott Tanúsítványok évenként felülvizsgálatot igényelnek. A MATRIX a 2007. naptári évre is elvégezte felülvizsgálatait, melynek során megállapította, hogy a Tansúsítványokban foglalt megfelelőségi állapot továbbra is fennáll. A sikeres felülvizsgálatok eredményét Felülvizsgálati Jegyzőkönyvekben rögzítettük.

Tekintse meg a Felülvizsgálati Jegyzőkönyveket...

 

Vállalat neve Tanúsított szolgáltatás Hatókör Felülvizsgálati Jegyzőkönyv kiadásának ideje Felülvizsgálati Jegyzőkönyv azonosítója és linkje
Magyar Telekom Nyrt.(T-COM és T-SYSTEMS) Helyhez kötött telefon; Adathálózati;
Internet hozzáférés-, ellátás;
Béreltvonali;
IP Complex Plusz
345/2004 teljes 2007. december 20.

T-MA07F2_TANF

Pannon GSM Zrt. Mobil rádiótelefon;
Internet hozzáférés-, ellátás
345/2004 2. sz. melléklet 2007. október 1. T-PG07T_TANF
Emitel Zrt. Helyhez kötött telefon;
Internet hozzáférés-, ellátás;
Adathálózati
345/2004 teljes 2007. szeptermber 29.

T-EM07F1_TAN

és T-EM07F1_TANF.345

Magyar Telekom Nyrt., Mobil Szolgáltatások Üzletág (T-Mobile) Mobil rádiótelefon; Internet hozzáférés-, ellátás;
Adathálózati;
Dedikált üzleti hálózati
345/2004 2. sz. melléklete 2007. október 19.

T-TMH07F1_TANF

T-Online Magyarország Zrt. Internet hozzáférés-, ellátás;
345/2004 teljes 2007. szeptember 27. T-TO07F1_TANF
T-Online Magyarország Zrt. Helyhez kötött telefon szolgáltatás (új Tanúsítvány)
345/2004 teljes 2008. január 31. T-TO07T_TAN
T-Kábel Magyaroszág Kft. Helyhez kötött telefon;
Vezetékes műsorelosztás
345/2004 teljes 2008. január 31. T-TK07F1_TANF
Vodafone Magyarország Zrt. Mobil rádiótelefon; 
345/2004 teljes 2008. január 29. T-VF07F1_TANF
Invitel Zrt. Helyhez kötött telefon;
Internet hozzáférés-, ellátás;
345/2004 2.sz. melléklet alábbi pontjai: I./1.c), I./1.d), I.1./e), I.1./f), I.1./g), II./a), II./b), II./c)ca), II./c)cb), II./c)cc), II./c)cd)

visszavonva:

2007. december 31.

 
British Telecom LTD Hungarian Branch Office Helyhez kötött telefon;
Internet hozzáférés-, ellátás;
Adathálózati
345/2004 teljes 2008. február 29. T-BT07F1_TANF

 


Kijelölés meghosszabbítás - elektronikus hírközlési szolgáltatások tanúsítására


(2008. 01. 10.)

2007. december 22-én a gazdasági és közlekedési miniszter újabb három évre meghosszabbította a MATRIX kijelölését, melynek értelmében 2010. december 31-ig végezheti az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatások és nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlési szolgáltatások tanúsítását.

Tekintse meg a Kijelölés Meghosszabbításá...


Pannon újratanúsíttatta számlázási rendszerét


(2007. 10. 01.)

2007. szeptember 27-én a MATRIX sikeresen tanúsította a Pannon GSM Zrt. mobil rádiótelefon szolgáltatásához tartozó előfizetői számlázási rendszert. A három hónapos tanúsítási eljárás során a MATRIX az elektronikus hírközlési törvény és kiválasztott végrehajtási rendeletei alaján szerteágazó vizsgálatokat végzett. A vizsgálatok során a MATRIX megállapította, hogy a szolgáltatás a követelményeknek megfelel, ezért szeptember 27-én Tanúsítványt állított ki a Pannon részére (T-PG07T_TAN azonosítóval).

A Tanúsítvány félévenkénti felülvizsgálatok mellett három évig őrzi meg érvénességét.

A Pannon harmadik alkalommal szerezte meg mobil rádiótelefon szolgáltatására a MATRIX tanúsítványát, így a szolgáltatás már több mint hat éve jogfolytonosan tanúsított.

Tekintse meg a Tanúsítványt...


Közfeladatot ellátó szervezeteknél alkalmazott iratkezelési szoftverek megfelelőség-tanúsítása elkezdődött


(2007. 02. 09.)

Sikeres kijelölési eljárást követően az önkormányzati és területfejlesztési miniszter kijelölte a MATRIX-ot, a közfeladatot ellátó szervezeteknél alkalmazott iratkezelési szoftverek megfelelőség-tanúsítására.

Mostantól lehetőség nyílik arra, hogy a szoftverek készítői és alkalmazói a MATRIX-nál tanúsíttassák alkalmazásaikat, és a 26/2006 (IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet előírásai szerint működő iratkezelési szoftver megfelelőségéről Tanúsítványt szerezzenek.

Tekintse meg a kijelölési okiratot...


Valamennyi 345/2004 (XII.22.) Korm. rendelet szerint Tanúsítványt megerősítettük


(2007. 01. 31.)

A kormány 2004-ben rendeletet alkotott a szolgáltatások minőségének igazolási eljárására. Az igazolás egyik lehetséges módja, hogy a szolgáltató a nyújtott szolgáltatások megfelelőségéről kijelölt tanúsító szervezet Tanúsítványát szerzi meg.

2005-2006-ban - az igazolási kötelezettség első határidején - a MATRIX az ország elektronikus hírközlési szolgáltatóiból nyolc meghatározó cégnek tizenhárom Tansúsítványt bocsátott ki. A Tanúsítványok a 2005. naptári évre vonatkozó megfelelőséget tartalmazták.

A kormányrendelet előírásaival összhangban, a három év érvényességi idővel kibocsátott Tanúsítványok évenként felülvizsgálatot igényelnek. A MATRIX valamennyi, a témakörben kibocsátott Tanúsítványának elvégezte felülvizsgálatát, melynek során megállapítottuk, hogy a 2006. naptári évben a fennmaradt a Tansúsítványokban foglalt megfelelőségi állapot. A sikeres felülvizsgálatok eredményét Felülvizsgálati Jegyzőkönyvekben rögzítettük.

Tekintse meg a Felülvizsgálati Jegyzőkönyveket...

 

Vállalat neve Tanúsított szolgáltatás Hatókör Tanúsítvány kiadásának ideje Tanúsítvány azonosítója és linkje
Magyar Telekom Nyrt.(T-COM és T-SYSTEMS) Helyhez kötött telefon; Adathálózati;
Internet hozzáférés-, ellátás;
Béreltvonali;
IP Complex Plusz
345/2004 teljes 2006. november 17. T-MA06F2_TANF
Pannon GSM Zrt. Mobil rádiótelefon;
Internet hozzáférés-, ellátás
345/2004 2. sz. melléklet 2006. november 2. T-PG06F2_TANF-02.345MEGF
Emitel Zrt. Helyhez kötött telefon;
Internet hozzáférés-, ellátás;
Adathálózati
345/2004 teljes 2006. június 26. T-EM06F1_TANF.345
Magyar Telekom Nyrt., Mobil Szolgáltatások Üzletág (T-Mobile) Mobil rádiótelefon; Internet hozzáférés-, ellátás;
Adathálózati;
Dedikált üzleti hálózati
345/2004 2. sz. melléklete 2006. augusztus 16. T-TMH06F1_TANF
T-Online Magyarország Zrt. Internet hozzáférés-, ellátás;
345/2004 teljes 2006. november 15. T-TO06F1_TANF
T-Kábel Magyaroszág Kft. Helyhez kötött telefon;
Vezetékes műsorelosztás
345/2004 teljes 2007. január 31. T-TK06F1_TANF
Vodafone Magyarország Zrt. Mobil rádiótelefon; 
345/2004 teljes 2007. január 31. T-VF06F1_TANF
Invitel Zrt. Helyhez kötött telefon;
Internet hozzáférés-, ellátás;
345/2004 2.sz. melléklet alábbi pontjai: I./1.c), I./1.d), I.1./e), I.1./f), I.1./g), II./a), II./b), II./c)ca), II./c)cb), II./c)cc), II./c)cd) 2007. január 26. T-IN06F1_TANF

 

 


IT termékek és IT rendszerek tanúsításának megkezdése hamarosan várható


(2006. 11.09.)

A MATRIX örömmel tájékoztatja a tisztelt érdeklődőket és leendő partnereit, hogy megkezdte a NAT akkreditációt az IT termékek és IT rendszerek terméktanúsítási tématerületen. Az akkreditációt követően a MATRIX a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz beadja a kijelölési kérelmét a közfeladatot ellátó szerevknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségének tanúsítására.

Reményeink szerint a kijelölést a MATRIX nemsokára kézhez fogja kapni. Bővebb tájékoztatást az új akkrecitációval, illetőleg a kijelöléssel elérhető szolgáltatásokról a MATRIX a kijelölést követően fog közzétenni.

Tekintse meg az Akkreditálási Okiratot...


IT termékek és IT rendszerek tanúsításának megkezdése hamarosan várható


(2006. 11.02.)

A MATRIX sikeresen elvégezte a Pannon mobil rádiótelefon szolgáltatásához tartozó számlázási rendszer több jogszabályi alapon nyugvó Tanúsítványának esedékes felülvizsgálatát. A felülvizsgálat eredményéről Felülvizsgálati Jegyzőkönyvet állítottunk ki.

Tekintse meg a Felülvizsgálati Jegyzőkönyvet...


MATRIX tanúsítvány a T-Mobile-nak (a T-Mobile sajtóközleménye)


(2006. 03.16.)

Minden szempontból megbízható és kiváló minőségben teljesít a legnagyobb hazai mobilszolgáltató, a T-Mobile számlázási rendszere, ezzel kiérdemelte a MATRIX Kft. által kiállított megfelelőségi tanúsítványt.

A 2003 végén megjelent hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó új törvényhez, majd 2004 végén megjelent a szolgáltatások minőségére vonatkozó kormányrendelethez kapcsolódóan 2005 júliusában kezdte meg a MATRIX (mint a rendelet által előírt kötelezettségek teljesítésének tanúsítására felhatalmazott, a szakminiszter által kijelölt tanúsító szervezet) a piacvezető mobilszolgáltatónál a forgalommérésen alapuló számlázási rendszer szisztematikus vizsgálatát. A vizsgálatok kiterjedtek a számlázási folyamat távközlési, informatikai, ügyfélkezelési és biztonságtechnikai szempontjaira, és az alkalmazott technológiák vizsgálatán felül több mint 80 000 teszthívás eredményének kiértékelése is igazolta a forgalom mérésének és árazásának pontosságát.

Mivel a vizsgálatok minden kérdéskörben pozitív eredménnyel zárultak, 2005. december 21-én a MATRIX a rendelet hatálya alá tartozó forgalommérés alapján számlázott szolgáltatások számlázási rendszerének megfelelőségéről Tanúsítványt állított ki. A Tanúsítvány három évig marad érvényben, évenkénti felülvizsgálatok mellett. Ezen felülvizsgálatok biztosítják, hogy a forgalommérésen alapuló szolgáltatások számlázási rendszerének megfelelőségét a szolgáltató folyamatosan fenntartja.

A T-Mobile több mint 4,2 millió ügyfele számára az elvégzett tanúsítás is biztosítékot jelent arra nézve, hogy megbízhat a havi számlán szereplő tételekben és összegekben. A megszerzett megfelelőségi tanúsítvány ugyanakkor a T-Mobile számára is kiemelt fontossággal bír, hiszen egy független szakértő szervezet értékelése igazolta, hogy a T-Mobile működésének ezen területén is elsődleges szempont a minőség és a megbízhatóság.A kiállított Tanúsítvány megtekinthető a T-Mobile és a MATRIX honlapján.

Tekintse meg a Tanúsítványt...


345/2004 (XII.22.) Korm. rendelet szerinti Tanúsítványok kiadása


(2006. 02. 06.)

2004 decemberében a kormány rendeletet alkotott az elektronikus hírközlési szolgáltatások minőségének igazolási kötelezettségére vonatkozóan. A rendelet három lehetőséget ad a szolgáltatóknak a megfelelőség igazolására, melyek közül az egyik a szakminiszter által kijelölt tanúsító szervezet Tanúsítványának benyújtása.

2005 folyamán a MATRIX valamennyi régi és számos új partnere a fent említett eljárást választotta és felkérte a MATRIX-ot, hogy végezze el a szükséges tanúsítási munkát.

A MATRIX sikeres tanúsítási folyamatainak eredményeként az alábbi Tanúsítványokat bocsátotta ki:

 

Vállalat neve Tanúsított szolgáltatás Hatókör Tanúsítvány kiadásának ideje Tanúsítvány azonosítója és linkje
Magyar Telekom Rt. Helyhez kötött telefon 345/2004 teljes 2005. december 23. T-MA05T_TAN
Magyar Telekom Rt. Adathálózati 345/2004 teljes 2006. január 31. T-MA05T2_TAN-01.ADAT
Magyar Telekom Rt. Internet hozzáférés-, ellátás 345/2004 teljes 2006. január 31. T-MA05T2_TAN-02.INTERNET
Magyar Telekom Rt. Béreltvonali 345/2004 teljes 2006. január 31. T-MA05T2_TAN-03.BERELTV
Magyar Telekom Rt. IP Complex Plusz 345/2004 teljes 2006. január 31. T-MA05T2_TAN-04.IPCP
Pannon GSM Rt. Mobil rádiótelefon;
Internet hozzáférés-, ellátás
345/2004 2. sz. melléklet 2006. január 27. T-PG05T_TAN
Emitel Rt. Helyhez kötött telefon 345/2004 teljes 2005. szeptember 12. T-EM05T_TAN
Emitel Rt. Internet hozzáférés-, ellátás;
Adathálózati
345/2004 teljes 2006. január 31. T-EM05T_TAN.ADAT
T-Mobile Magyarország Rt. Mobil rádiótelefon; Internet hozzáférés-, ellátás;
Adathálózati;
Dedikált üzleti hálózati
345/2004 2. sz. melléklete 2005. december 21. T-TMH05T_TAN
T-Online Magyarország Rt. Internet hozzáférés-, ellátás;
345/2004 teljes 2006. január 31. T-TO05T_TAN
T-Kábel Magyaroszág Kft. Helyhez kötött telefon;
Vezetékes műsorelosztás
345/2004 teljes 2006. február 1. T-TK05T_TAN
Vodafone Magyarország Rt. Mobil rádiótelefon; 
WLAN Internet
345/2004 teljes 2006. január 30. T-VF05T_TAN
Invitel Rt. Helyhez kötött telefon;
Internet hozzáférés-, ellátás;
345/2004 2.sz. melléklet alábbi pontjai: I./1.c), I./1.d), I.1./e), I.1./f), I.1./g), II./a), II./b), II./c)ca), II./c)cb), II./c)cc), II./c)cd) 2006. január 31. T-IN05T_TAN

 


Kijelölés meghosszabbtás - Rádióberendezések és elektronikus hírközlő végberendezések üzletág (RTTE)


(2005. 10. 12.)

A MATRIX Kft. 2002-ben miniszteri kijelölést kapott a rádióberendezések és elektronikus hírközlő végberendezések megfelelőség tanúsítására. Tekintettel arra, hogy a kijelölés három év időtartamra vonatkozott, a szükséges ellenőrzések elvégzését követően az informatikai és hírközlési miniszter 2005. szeptember 29-én további három év érvényességi időre meghosszabbította a kijelölés érvényességét. Ennek értelmében aMATRIX korábbi gyakorlatát folytatva, és folyamatosan fejlesztve továbbra is áll a fejlesztők és importőrök rendelkezésére.

Tekintse meg a Kijelölést...


Sikeres informatikai biztonság felülvizsgálat a Magyar Telekom Rt.-nél


(2005. 08. 22.)

A Magyar Telekom Rt. (akkor még Matáv Rt.) részére a MATRIX 2004. december 1-jén három évig érvényes Tanúsítványt állított ki egyes előfizetői adatokat kezelő rendszerek informatikai biztonságáról. A T-MA04T-TAN azonosítójú Tanúsítvány felügyeleti ellenőrzések mellett őrzi meg érvényességét, ezért a MATRIX 2005. május 5. és 2005. augusztus 22. között elvégezte a Tanúsítványban foglalt megfelelőség felülvizsgálatát. A vizsgálatok során a MATRIX megállapította, hogy a Magyar Telekom Rt. továbbra is megfelel a normatívákban rögzített követelményeknek, majd kiállította az erről szóló Felülvizsgálati Jegyzőkönyvet.

Tekintse meg a Felülvizsgálati Jegyzőkönyvet...


Sikeres felülvizsgálat a Pannon GSM Rt.-nél


(2005. 04. 11.)

A Pannon GSM Rt. mobil rádiótelefon-szolgáltatásához tartozó előfizetői számlázási rendszert 2004 nyarán a MATRIX tanúsította. A kiállított (T-PG04T-TAN azonosítójú) Tanúsítvány félévenkénti felülvizsgálatok mellett őrzi meg érvényességét. Ennek értelmében a MATRIX 2005. január 24. és április 11. között elvégezte a 6. számú felülvizsgálatot, melynek eredményeként megállapítottuk, hogy a Pannon GSM továbbra is megfelel a normatívákban foglalt követelményeknek. A megfelelőség igazolásául kiállítottuk a T-PG05F1-TANF azonosítójú Felülvizsgálati Jegyzőkönyvet.

Tekintse meg a Felülvizsgálati Jegyzőkönyvet...


Kijelölés hosszabbítás - Elektronikus Aláírási Termékek Üzletág


(2005. 03. 17.)

Örömmel értesítjük partnereinket, hogy az elektronikus aláírási termékek megfelelőség-tanúsítására az informatikai és hírközlési miniszter újabb egy évre kijelölte szervezetünket a 001/2005 sz. Okiratban.

Tekintse meg a Kijelölési Okiratot...


Emitel Rt. számlázási rendszer sikeres felülvizsgálata


(2004. 12. 21.)

2004. október 29. és 2004. december 21. között a MATRIX elvégezte az Emitel Rt. számlázási rendszerét hitelesítő Tanúsítvány (T-EM03T-TAN, kelt: 2003. december 30.) 2. számú felülvizsgálatát. Az audit során tett megállapítást, mely szerint az Emitel torábbra is megfelel a feltüntetett követelményeknek, a T-EM04F2-TANF azonosítójú Felülvizsgálati Jegyzőkönyv igazolja. A Tanúsítvány érvényességét a MATRIX további fél évig fenntartja.

Tekintse meg a Felülvizsgálati Jegyzőkönyvet...


Matáv Rt. újabb tanúsított részterülete: társszolgáltatói elszámolás


(2004. 12. 17.)

2004. október 15. és 2004. december 17. között a MATRIX elvégezte a Matáv Rt. társszolgáltatói elszámolásának (az összekapcsolási és nagykereskedelmi áramkörkapcsolt szolgáltatások szerződései alapján történő elszámolási folyamatának és az elszámoló rendszer /ICBS/ zártságának, hitelességének, pontosságának) tanúsítását. Az elszámolási szerződéseket követelményrenszernek tekintő vizsgálatok eredményeként három évre érvényes Tanúsítványt állítottunk ki.

Tekintse meg a Tanúsítványt...


Sikeres Matáv Rt. felülvizsgálat (emeltdíjas szolgáltatások)


(2004. 12. 17.)

A Matáv Rt. emeltdíjszabású perc- és eseménydíjas szolgáltatásairól kiállított Tanúsítvány (T-MA03T-TAN, kelt: 2003. július 31.) soronkövetkező felülvizsgálatát a MATRIX 2004. október 20. és 2004. december 17. között elvégezte. A sikeres audit eredményeként megállapítottuk, hogy az emeltdíjszabású szolgáltatások továbbra is megfelelnek a Felülvizsgálati Jegyzőkönyön feltüntetett követelményeknek.

Tekintse meg a Felülvizsgálati Jegyzőkönyvet...


Sikeres Matáv Rt. felülvizsgálat (egyetemes szolgáltatások)


(2004. 12. 06.)

2004. október 1. és 2004. december 6. között a MATRIX elvégezte A Matáv Rt. egyetemes és nyilvánosan hozzáférhető távbeszélő (valamint kapcsolódó) szolgáltatásainak soronkövetkező féléves felülvizsgálatát. A T-MA02T-TAN azonosítójú (2002. december 16-án kiállított) Tanúsítvány szerint végzett felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy a Matáv Rt. továbbra is megfelel a normatív dokumentumokban foglalt követelményeknek. A megfelelőség megállapításának jeléül 2004. december 6-án Felülvizsgálati Jegyzőkönyvet állítottunk ki, mely a Tanúsítvány további fél évig történő érvényben tartását igazolja.

Tekintse meg a Felülvizsgálati Jegyzőkönyvet....


Új tanúsított terület a Matáv Rt.-nél (informatikai biztonság)


(2004. 12. 01.)

A Matáv Rt. kérésére cégünk elvégezte az egyetemes és nyilvánosan hozzáférhető távbeszélő szolgáltatásokat igénybevevő előfizetőinek adatait kezelő rendszerei informatikai biztonság tanúsítását. Az előfieztői adatok kezelésében kiemelt szerepet játszó két rendszer (OSS és WFMS) 2004. május 14. és 2004. december 1. között végzett vizsgálatai során a MATRIX megállapította, hogy mindkét rendszer megfelel a követelményrenszernek tekintett jogszabályok és szabvány előírásainak. A követelményrenszert a félévenkénti felülvizsgálatot igénylő Tanúsítvány, a két rendszerre vonatkozó további információkat pedig a Tanúsítvány melléklete tartalmazza.

Tekintse meg a Tanúsítványt és mellékletét....


Kijelölés meghosszabbítása a Távközlési Szolgáltatások Üzletág részére


(2004. 11. 23.)

Örömmel tájékoztatjuk valamennyi ügyfelünket, hogy az informatikai és hírközlési miniszter a 002/2001/1M számú Kijelölés meghosszabbításában 2007. december 31-ig meghosszabbította az egyetemes és nyilvánosan hozzáférhető távközlési szolgáltatások megfelelőségének tanúsítására jogosító kijelölésünket.

Tekintse meg a Kijelölés meghosszabbítását...


Sikeres SIEMENS BALE felülvizsgálat


(2004. 11. 16.)

A MATRIX elvégezte a SIEMENS Rt. biztonságos aláírás létrehozó eszközléről, 2003. augusztus 1-én kiállított E-SI03T-TAN azonosítójú Tanúsítvány felülvizsgálatát. A megváltozott jogszabályi követelmények miatt végzett felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy a BALE továbbra is megfelel a követelményeknek, valamint a felhasználás feltételeit is rögzítő melléklet új verzióját állítottuk ki (E-SI04F1-TANF.ME-01). (A kiadással egy időben a tanúsításkor kiállított melléklet (E-SI03T-TAN.ME-01) visszavonásra került.

Tekintse meg a Felülvizsgálati Jegyzőkönyvet és új mellékletét...


Minősített elektronikus aláírás létrehozó modul és felülvizsgálatok a Microsecnél


(2004. 10. 12.)

A MATRIX elvégezte a Microsec Kft. fejlesztésében elkészített az E-szignó alkalmázás elektronikus aláírás létehozó moduljának (XmlSigner.dll) tanúsítását, valamint ezzel egyidőben elvégezte a Biztonsági Specifikáció, és Biztonsági Előirányzat megfelelőségét igazoló két Tanúsítvány felülvizsgálatát.

A megfelelőség igazolására a két dokumentumról (azok új verziójáról) Felülvizsgálati Jegyzőkönyvet, valamint az aláíró modulról Tanúsítványt állítottunk ki.

Tekintse meg a Tanúsítványt...


A Pannon GSM ismét bizonyított - újabb három éves Tanúsítvány


(2004. 09. 27.)

A Pannon GSM Rt. részére 2001. szeptember 28-án kiállított, három éves Tanúsítvány lejárt. Emiatt a MATRIX 2004. július 2. és 2004. szeptember 27. között teljes tanúsítási vizsgálatot végzett. A közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetői számlázási rendszer vizsgálata során a MATRIX megállapította, hogy a rendszer zártság és pontosság tekintetében megfelel a követelményrendszer alapjául szolgáló normatíváknak, ezért újabb három évre szóló Tanúsítványt állított ki.

A Pannon GSM továbbra is az egyetlen mobilszolgáltató hazánkban, aki kijelölt független tanúsítószervezettel igazoltatta, hogy megfelel a Tanúsítványon feltüntetett hírközlési jogszabályoknak, szabványoknak és ajánlásoknak.

Tekintse meg a Tanúsítványt...


Sikeres Emitel felülvizsgálat


(2004. 07. 30.)

Az Emitel Rt. részére 2003. december 30-án kiállított, T-EM03T-TAN azonosítójú Tanúsítvány érvényességének első felülvizsgálatát a MATRIX 2004. május 25. és 2004. július 26. között végezte el. A siekres felülvizsgálat eredményeként megállapítottuk, hogy az Emitel Rt. közcélú távbeszélő szolgáltatásokhoz kapcsolódó számlázási rendszere továbbra is megfelel a normatív dokumentumokban rögzített követelményeknek, így a Tanúsítvány érvénybentartását további fél évvel meghosszabbítottuk.

Tekintse meg a Felülvizsgálati Jegyzőkönyvet...


Új helyre költözünk


(2004. 07. 13.)

A MATRIX Kft. 2004. július 15-től új telephelyen, Budaörsön folytatja tevékenységét. A költözés után a MATRIX jobb, tágasabb körülmények között még színvonalasabb szolgáltatást nyújt ügyfeleinek. A költözés kapcsán címünk, fax- és telefonszámunk megváltozik.

Új elérhetőségeink...


Új Matáv Felülvizsgálati Jegyzőkönyv (Emeltdíjas szolgáltatások)


(2004. 06. 29.)

A Matáv Rt. elemt díjszabású perc- és eseménydíjas szolgáltatásaira kiállított T-MA03T-TAN azonosítójú Tanústvány érvénybentartásához a MATRIX 2004. április 30. és 2004. június 29. között elvégezte a 2. számú felülvizsgálatot. A sikeres felülvizsgálat eredményeként megállapítottuk, hogy a szolgáltatások továbbra is megfelelnek a nomatív dokumentumokban foglalt követelményeknek. A Tanúsítvány érvényességének további fél évvel történő fenntartásáról a T-MA04F2-TANF azonosítójú Felülvizsgálati Jegyzőkönyv nyújt igazolást.

Tekintse meg a Felülvizsgálati Jegyzőkönyvet...


Új Matáv Felülvizsgálati Jegyzőkönyv (Egyetemes szolgáltatások)


(2004. 06. 17.)

2004. március 31. és 2004. június 25. között a MATRIX elvégezte a Matáv Rt. T-MA02T-TAN azonosítójú (kelt: 2002. december 16.) Tanúsítványának harmadik felülvizsgálatát. A felügyeleti ellenőrzés alkalmával megállapítottuk, hogy a Matáv Rt. egyetemes és nyilvánosan hozzáférhető távbeszélő, valamint kapcsolódó szolgáltatásai (Internet elérése távbeszélő hálózaton, szolgáltató választás) változatlanul megfelel a normatívának tekintett jogszabályoknak, szabványnak és ajánlásnak. A Tanúsítvány további fél évvel történő érvénybentartását a T-MA04F1-TANF azonosítójú Felülvizsgálati Jegyzőkönyv igazolja.

Tekintse meg a Felülvizsgálati Jegyzőkönyvet...


Új Pannon GSM Felülvizsgálati Jegyzőkönyv


(2004. 04. 01.)

2004. január 30. és 2004. április 1. között a MATRIX elvégezte a Pannon GSM Rt. mobil rádiótelefon szolgáltatásához kapcsolódó számlázási rendszer Tanúsítványának 5. számú felülvizsgálatát. Mivel a felülvizsgálat pozitív eredménnyel zárult, a 2001. szeptember 28-án kiállított (PANNON/02/2001. sz.) Tanúsítávány érvényességét újabb fél évvel, a Tanúsítvány lejártáig meghosszabbítottuk.

Tekintse meg a Felülvizsgálati Jegyzőkönyvet...


Kijelölés meghosszabbítás - Elektronikus Aláírási Termékek Üzletág


(2004. 03. 31.)

Örömmel tájékoztatjuk partnereinket, hogy megkaptuk az elektronikus aláírási termékek megfelelőség-tanúsítására jogosító miniszteri kijelölésünk hosszabbítását. Az új kijelölési okirat (visszamenőleges hatállyal) újabb egy évre felhatalmazza cégünket, hogy az elektronikus aláíráshoz használat hardver és szoftverelemek, valamint egyéb kapcsolódó termékekről hatóságilag elfogadott szakvéleményt alkossunk.

Tekintse meg a új Kijelölési Okiratunkat...


Új Matáv Felülvizsgálati Jegyzőkönyv (Emeltdíjas szolgáltatások)


(2004. 02. 06.)

2003. december 5. és 2004. február 6. között elvégeztük a Matáv Rt. emelt díjszabású perc- és eseménydíjas szolgáltatásaira kiállított, T-MA03T-TAN aznosítójú Tanúsítványának (érvényes: 2006. július 31.) félévenkénti, esedékes felülvizsgálatát. Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapíttuk, hogy a szolgáltatások továbbra is megfelelnek a jelzett normatív dokumentumoknak, ezért a Tanúsítvány érvényességét fél évvel meghosszabbítottuk.

Tekintse meg a Felülvizsgálati Jegyzőkönyvet...


Az Emitel Rt. számlázási rendszerének tanúsítása


(2003. 12. 30.)

2003. szeptember 1. és 2003. december 30. között a MATRIX elvégezte az Emitel Rt. közcélú távbeszélő szolgáltatásaihoz kapcsolódó számlázási rendszerének tanúsítását. Az elvégzett munka során megállapítottuk, hogy a szolgáltatás a követelményeknek megfelel, ezért kiállítottuk az eredményt igazoló (T-EM03T-TAN azonosítójú) Tanúsítványt. A Tanúsítvány félévenkénti felügyeleti ellenőrzések mellett 2006. december 30-ig örzi meg érvényességét.

A vezetékes távközlési szolgáltatók közül másodikként az Emitel Távközlési Rt. döntött úgy, hogy meg kívánja szerezni kijelölt tanúsító szervezet elismerését, melyet a sikeres munka végeredményként a mai napon megkapott.

Tekintse meg a Tanúsítványt...


Új Matáv Felülvizsgálati Jegyzőkönyv


(2003. 12. 15.)

A MATRIX elvégezte a Matáv Rt. T-MA02T-TAN azonosítójú (kelt: 2002. december 16.) Tanúsítványának esedékes, félévenkénti felülvizsgálatát. A 2003. szeptember 30. és 2003. december 15. között végzett munka eredményeként megállapítottuk, hogy a Matáv Rt. egyetemes és nyilvánosan hozzáférhető távbeszélő, valamint kapcsolódó szolgáltatásai továbbra is megfelelnek a Tanúsítványon feltüntetett követelményeknek, a Tanúsítvány érvényességét fél évvel meghosszabbítottuk.

Tekintse meg a Felülvizsgálati Jegyzőkönyvet...


Új Pannon GSM Felülvizsgálati Jegyzőkönyv


(2003. 11. 26.)

A MATRIX 2003. szeptember 26. és 2003. november 26. között elvégezte a Pannon GSM Rt. mobil rádiótelefon szolgáltatásához kapcsolódó számlázási rendszer Tanúsítványának 4. számú felülvizsgálatát. A pozitív eredménnyel zárult munka eredményeként a 2001. szeptember 28-án kiállított (PANNON/02/2001. sz.) Tanúsítávány érvényességét újabb fél évvel meghosszabbítottuk.

Tekintse meg a Felülvizsgálati Jegyzőkönyvet...


MICROSEC elektronikus aláírás - Biztonsági Specifikáció és Biztonsági Előirányzat tanúsítás


(2003. 10. 10.)

A MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő Kft. által fejlesztett Biztonsági Specifikáció és Biztonsági Előirányzat tanúsítási munkáit sikeresen befejeztük, a két termékről kiállítottuk az E-MS03T-TAN.PP és E-MS03T-TAN.ST azonosítójú Tanúsítványokat.

Tekintse meg a Tanúsítványt...


SIEMENS minősített elektronikus aláírás létrehozására alkalmas biztonságos aláíró eszköz


(2003. 08. 01.)

A SIEMENS AG által kifejlesztett SLE66CX322P mikrochipből, OS/M4.01A operációs rendszerből és elektronikus aláírás-létrehozó alkalmazásból álló intelligens kártya megszerezte a minősített aláírás létrehozására alkalmasságát igazoló Tanúsítványt.

Tekintse meg a Tanúsítványt...


A Matáv Rt. új tématerületre szerzett Tanúsítványt


(2003. 07. 31.)

A Matáv Rt. tanúsíttata emeltdíjszabású perc- és eseménydíjas szolgáltatásait. A jelenleg Audiotex (06 90), Távszavazás (06 818) és Audiofix (06 813) néven nyújtott szolgáltatások 2003. június 2. és 2003. július 31. között végzett tanúsítás megállapította, hogy a szolgáltatások megfelelnek a normatív dokumentumokban foglalt követelményeknek, ezért kiállítottuk a T-MA03T-TAN azonosítójú Tanúsítványt. Az előfizetői és tartalomszolgáltatói oldalt egyarányt minősítő Tanúsítvány - félévenkénti felügyeleti ellenőrzés - mellett 3 évig érvényes.

Tekintse meg az új Tanúsítványt...


Új Pannon GSM Felülvizsgálati Jegyzőkönyv


(2003. 07. 30.)

A Pannon GSM Rt. számára 2001. szeptember 28-án kiállított (PANNON/02/2001. sz.) Tanúsítvány érvénybentartásához 2003. május 27. és 2003 július 30. között elvégeztük a 3. számú felülvizsgálatot. Az elvégzett munka alapján megállapítottuk, hogy a Pannon GSM közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatásához kapcsolódó számlázási rendszere változatlanul megfelel a normatív dokumentumokban foglalt követelményeknek.

Tekintse meg a Felülvizsgálati Jegyzőkönyvet...


Új Matáv Felülvizsgálati Jegyzőkönyv


(2003. 06. 17.)

A Matáv Rt. számára 2002. december 16-án kiállított Tanúsítvány (T-MA02T-TAN) érvényességének meghosszabbítása érdekében 2003. február 24. és 2003. június 16. között teljeskörű felülvizsgálatot végeztünk. A felülvizsgálat megállapította, hogy a Matáv Rt. egyetemes távközlési szolgáltatásai és nyilvánosan hozzáférhető távbeszélő, valamint kapcsolódó szolgáltatásai (szolgáltató választás, Internet elérés távbeszélő hálózaton keresztül), továbbra is megfelelnek a Tanúsítványon, valamint a Felülvizsgálati Jegyzőkönyvön feltüntetett normatíváknak, így a Tanúsítvány érvényességét a következő felülvizsgálatig meghosszabbítottuk.

Tekintse meg a Felülvizsgálati Jegyzőkönyvet...


Új Pannon GSM Felülvizsgálati Jegyzőkönyv


(2003. 01. 21.)

A Pannon GSM Rt. számára 2001. szeptember 28-án kiállított (PANNON/02/2001. sz.) Tanúsítvány érvényességének meghosszabbítása érdekében 2002. október 31. és 2003. január 20. között elvégeztük a 2. sz. felülvizsgálatot, amely során tapasztaltak alapján a az érvényességet a következő (2003. április 30-án kezdődő) felülvizsgálatig a MATRIX fenntartja. A döntés eredményét a T-PG02F2-TANF azonosítójú Felülvizsgálati Jegyzőkönyvben rögzítettük.

Tekintse meg a Felülvizsgálati Jegyzőkönyvet...


Új Matáv Tanúsítvány


(2002. 12. 16.)

A Matáv ismét sikeresen zárta Egyetemes és nyilvánosan hozzáférhető távközlési szolgáltatásainak tanúsítását, melynek eredményeként a T-MA02T-TAN azonosítójú Tanúsítvány kiállításra került. A Tanúsítvány (félévente esedékes felülvizsgálatok mellett) 2005. november 10-éig marad érvényben. A Tanúsítvány nyilvános átadására és sajtótájékoztatóra 2003. januárjának első felében kerül sor. A témával kapcsolatos további információért, kérjük forduljon a Matáv Rt.-hez.

Tekintse meg a Tanúsítványt...


Kijelölés elektronikus aláírási termékek megfelelőség-tanúsítására


(2002. 10. 15.)

Örömmel értesítjük kedves partnereinket (és leendő partnereinket), hogy az elektronikus aláírási termékek megfelelőség-tanúsítására szóló kijelölési okiratunkat 2002. október 14-én aláírta az Informatikai és Hírközlési Miniszter.

Hamarosan bővebb információkkal szolgálunk honlapunk E-szignó című részén.

Tekintse meg kijelölésünket...

 


Kijelölés rádióberendezések és távközlő végberendezések megfelelőség-tanúsítására


(2002. 09. 24.)

A rádióberendezések és távközlő végberendezések megfelelőség-tanúsítására szóló kijelölési okiratunkat 2002. szeptember 23-án aláírta az Informatikai és Hírközlési Miniszter.

Hamarosan bővebb információkkal szolgálunk honlapunk Végberendezések című részén.

Tekintse meg kijelölésünket...