eIDAS bizalmi szolgáltatások

Az eIDAS rendelet bizalmi szolgáltatások általunk végzett tanúsítását az Európai Unió teljes területén elfogadják. A több mint 20 éves tanúsítási tevékenység során szerzett tapasztalatunknak köszönhetően, gondosan kidolgozott, a normatíváknak teljes mértékben megfelelő módszerek szerint dolgozunk.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE

(2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és a bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről rendelet alapján a MATRIX Kft. akkreditációval rendelekezik a bizalmi szolgáltatások tanúsítására. Akkreditációnk kiterjed az MSZ/IEC ISO 17065:2013, valamint a Bizalmi szolgáltatásokat tanúsító szervezetekre vonatkozó MSZ 319 403:2015 szabványnak való megfelelősségre.

Ahogy akkreditációnk is igazolja szervezetünk tagjai rendelkeznek a területen elvárt több évre visszanyúló az elektronikus aláírásban szerzett szakmai kompetenciával.

Szervezetünk az alábbi szolgáltatásokat összevonva vagy külön-külön is tanúsítja

Tanúsítvány szolgáltatás

Időbélyegző szolgáltatás

Archiválás szolgáltatás

Weboldal-hitelesítő szolgáltatás

eIDAS rendelet szerinti bizalmi szolgáltatás

Ezen a területen az alábbi normatív dokumentumok alapján végezhetünk terméktanusítást:

ETSI EN 319 401 V2.1.1 (2016-02)* Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); General Policy Requirements for Trust Service Providers
ETSI EN 319 401 V2.2.1 (2018-04) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); General Policy Requirements for Trust Service Providers
ETSI EN 319 411-1 V1.1.1 (2016-02)* Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements
ETSI EN 319 411-1 V1.2.2 (2018-04)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates;

Part 1: General requirements

ETSI EN 319 411-2 V2.1.1 (2016-02)* Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates
ETSI EN 319 411-2 V2.2.2 (2018-04)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates;

Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates

ETSI EN 319 421 V1.1.1 (2016-03) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing Time-Stamps
ETSI TS 119 495 V1.1.2 (2018-07)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Sector Specific Requirements;

Qualified Certificate Profiles and TSP Policy Requirements under the payment services Directive (EU) 2015/2366

ETSI EN 319 521 V1.0.0 (2018-05) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Electronic Registered Delivery Service Providers
ETSI EN 319 531 V1.0.0 (2018-05) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Registered Electronic Mail Service Providers