Az informatika mindennapjainkba való beépülésével – különösen az üzleti alkalmazások terén – rendkívüli módon megnőtt az igény a felhasználók részéről a bizalmas, hiteles, sértetlen és letagadhatatlan információcsere iránt. Ennek a leginkább költséghatékony és matematikailag bizonyítottan megfelelő módja az elektronikus aláírási technológiák alkalmazása.

A MATRIX Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Kft. az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény és az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végző szervezetekről, illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról szóló 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet alapján az elektronikus aláírási termékek tanúsítására kijelölt szervezet. Az Európai Parlament és a Tanács 1999/93/EK irányelve alapján a MATRIX Kft. által kibocsátott tanúsítványok az Európai Unióban kölcsönösen elismerésre kerülnek.

Tanúsításaink során a hazai és nemzetközi szakmai normákat, módszertanokat (Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Common Methodology for Information Technology Security Evaluation) és etikai normákat (ISACA Code of Professional Ethics) megtartjuk. A MATRIX Kft. a Common Criteria alkalmazására akkreditált tanúsító szervezet. A szakterületen magasan képzett és rendszeresen továbbképzett, idegen nyelveket jól beszélő kollégákat alkalmazunk.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, bővebb információért vagy árajánlatért forduljon hozzánk a Kapcsolat oldalon elhelyezett űrlapok segítségével.Due to the integration of information technology to our everyday life, especially to business application, confidentiality, integrity, authenticity, and non-repudiation became basic need in communication by the user. The most expense-efficient and mathematically proven way for it is the use of electronic signature technologies.

MATRIX Auditing, Evaluating and Certification Ltd. is a notified body for electronic signature product certification. Applied legal rules are act XXXV of 2001 on Electronic Signatures and Decree No. 9/2005. (VII. 21.) of the Minister of Informatics and Communication on conformity assessment bodies in the field of electronic signature products and the rules of their notification. Due to Directive 1999/93/EC, the Certificate of Conformity issued by MATRIX Ltd. is mutually recognized in the European Union.

During our work we apply the relevant international normative and methodology (Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Common Methodology for Information Technology Security Evaluation) and ethical norms (ISACA Code of Professional Ethics). MATRIX Ltd. is accredited for application of Common Criteria. We employ well educated staff, speaking foreign languages well.

If we piqued your interest, don’t hesitate to contact with us on forms in the Contact menu.