Iratkezelés ismertető

Közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek tanúsítását a MATRIX Kft  az önkormányzati és területfejlesztési miniszter  2006. februári kijelölése óta foglalkozik a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek tanúsításával. A szakterület a MATRIX Kft korábbi területeihez jól illeszkedik, hiszen eddig is foglalkoztunk terméktanúsításokkal az IT termékkörben, elsősorban elektronikus aláírási termékek ágazatunkban.

Az iratkezelési szoftverek tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 2007-től írja elő a szoftverek megfelelőségi Tanúsítványhoz kapcsolódó vizsgálatokat.

A tématerületen alkalmazott követelményeket a következő normatíva tartalmazza:

  • 3/2018. (II. 21.) BM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

Ez a jogszabály teljes mértékben behivatkozza a következő rendeletet is követelményként:

  • 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Az iratkezelés tanúsítás területén a Belügyminisztérium jelöli ki a tanúsító szervezetet a tanúsításra, amelyhez a Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditációja szükséges. A kijelölési okiratunk száma NAH-6-0054/2015/K.