Közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek tanúsítása


A MATRIX-ot az önkormányzati és területfejlesztési miniszter 2006. februárjában, majd 2010 februárjában újra kijelölte a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek tanúsítására. A szakterület a MATRIX korábbi területeihez jól illeszkedik, hiszen eddig is foglalkoztunk terméktanúsításokkal az IT termékkörben, elsősorban elektronikus aláírási termékek ágazatunkban.


Az iratkezelési szofteverek tekintetében a 2005. évi CXLIX. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról 7. §-ában az újonnan bevezetett iratkezelési szoftverek esetében előírja a tanúsítás során történő megfelelést 2007. január 1.-től, míg a már használatban lévő szoftvereknek a megfelelőségi Tanúsítványhoz kapcsolódó vizsgálatokat 2008. január 1.-ig kell befejezni.


A tématerületen alkalmazott követelményeket a következő normatíva tartalmazza:

  • 24/2006. (IV. 29.) BM–IHM–NKÖM együttes rendelete a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekrõl

Ez a jogszabály teljes mértékben behivatkozza a következő rendeletet is követelményként:

  • 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

A 24/2006 BM-IHM-NKÖM együttes rendelet 5.§-a alapján a rendelet követelményeket tartalmazó mellékletének az elektronikus dokumentumok ISZ-en belüli tárolásával és kezelésével kapcsolatos rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.


Ennek megfelelően az iratkezelési szoftverek esetében 2009. január 1.-ig a követelményeknek történő teljes megfelelés van előírva.


A területen alkalmazott, a MATRIX-ra vonatkozó szabvány szerinti kérelmet a tanúsításra itt találják.

A MATRIX örömmel veszi a megkereséseket a tématerületen, kérjük, kérdéseikkel az alábbi elérhetőségeken érdeklődjenek.

 

Elérhetőségek:


e-mail cím:info@matrix-tanusito.hu
telefon:+36-23-444-600
fax:+36-23-444-601