Letölthető anyagok, linkek

Kérelmek

Tanúsítási kérelem eIDAS rendelet szerinti bizalmi szolgáltatás tanúsítására:

Tanúsítási kérelem minősített elektronikus aláírás létrehozó eszköz (MALE) tanúsítására:

Tanúsítási kérelem elektronikus aláírási termékek és rendszerek tanúsítására:

Tanúsítási kérelem biztonságos informatikai (IT) termékek és rendszerek tanúsítására:

Tanúsítási kérelem digitális archiválást végző szoftverek és alkalmazások tanúsítására:

Tanúsítási kérelem kaszinó IT biztonsági rendszerek tanúsítására:

Tanúsítási kérelem papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolatot készítő rendszerek tanúsítására:

Tanúsítási kérelem közfeladatot ellátó szervezeteknél alkalmazható iratkezelési szoftverek tanúsítására:

Tanúsítási kérelem rádiós eszközök RED direktíva szerinti
tanúsítására:

Tanúsítási sémák

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE (2014. július 23.) szerinti bizalmi szolgáltatások tanúsítására:

Biztonságos informatikai (IT) termékek és rendszerek tanúsítására:

Közfeladatot ellátó szervezeteknél alkalmazható iratkezelési szoftverek tanúsítására: