Hatáskör


(2011. 06. 20.)


2003.évi C. törvény

Az elektronikus hírközlésről

346/2004. (XII.22.) Korm. rendelet

A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról

5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet

A rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről

35/2004. (XII.28.) IHM rendelet

A frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról

6/2004. (IV.13.) IHM rendelet

A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól

9/2004. (IV.22.) IHM rendelet

Az interfészek bejelentéséről, műszaki leírásának tartalmi követelményeiről és az azokhoz való hozzáférés előírásairól

279/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről

2/2005 (II.1) HM rendelet

a nem polgári célú frekvenciát használó rádióberendezések megfelelőség igazolásáról

29/2005. (VII. 27.) HM rendelet

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól és a nem polgári célú frekvenciasávok felhasználási szabályairól

62/2006 (VIII.30.) GKM rendelet

az elektromágneses összeférhetetlenségről

768/2008/EK határozat

a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről

1999/5/EK irányelv

a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről

2004/108/EK irányelv

az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 89/336/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérőlA vizsgálatok alapját képező főbb normatív dokumentumok


MSZ 25051

A megfelelőségértékelési eljárásokban alkalmazható modulok


MSZ EN ISO/IEC 17025

Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei (ISO/IEC 17025:2005)


MSZ EN 45011

Terméktanúsítási rendsereket működtető szervezetekre vonatkozó általános követelmények (ISO/IEC Guide 65:1996)


A 5/2004. (IV.13) IHM rendelet és az 1999/5/EC irányelv hatálya alá tartozó harmonizált ETSI szabványok jegyzéke.

Mindenkori aktuális jegyzék megtalálható az alábbi címen:

www.rtteca.com (Download Area)


Rádióberendezések és hírközlő végberendezések osztálybasorolása az R&TTE irányelv szerint.

Mindenkori aktuális jegyzék megtalálható az alábbi címen:

www.ero.dk/rtte 


Szolgáltatók által bejelentett interfész leírások listája.

Magyarországon bejelentett interfész leírások listája megtalálható az alábbi címen:

www.nmhh.hu (Szolgáltatások, berendezések, építmények > Berendezések - Nyilvántartások > Interfészleírások)