13/2011 (XII. 27.) NMHH rendelet


Megújult rendelet a szolgáltatások minőségbeli versenyéért...

(a 229/2008 (IX. 12.) Korm. rendelet utódja)


Tudja, hogy megjelent egy új rendelet a szolgáltatásminőség igazolásával kapcsolatban, és szeretné biztosan tudni, mit jelent az Ön cégére vonatkozóan? Tudja már, milyen követelményeket kell teljesítsen, de nem biztos benne, hogyan tudná a szükséges eredményeket, dokumentumokat előállítani? Vagy csak egyszerűen szeretne megbizonyosodni arról, hogy a leghatékonyabb módját választja az igazolásnak, és hogy igazolását a hatóság szakértői megfelelőnek fogják találni? Netán szeretné kihasználni a tanúsító szervezet igazolásával járó előnyöket, melyeket a NMHH Elnöki rendelet felkínál? Kérdéseivel, kérjük forduljon bizalommal munkatársainkhoz, akik készséggel állnak rendelkezésére. (Elérhetőségeink)

A legfontosabb tudnivalók a rendelettel kapcsolatban...


A 229/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet utódja, a 13/2011 (XII. 27.) NMHH rendelet, melynek értelmében az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak az általuk nyújtott előfizetői szolgáltatások megfelelőségét, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére hitelt érdemlően bizonyítaniuk kell. (Tekintse meg a rendeletet…)

A 2003. évi C. törvény (az elektronikus hírközlésről) értelmében elektronikus hírközlési szolgáltatónak minősülnek, így a rendelet hatálya alá tartoznak

  • a helyhez kötött- és mobil telefonszolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók,
  • az helyhez kötött- és mobil internetet, valamint egyéb adatátviteli szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók,
  • analóg, digitális és internet protokolon keresztül megvalósított műsorelosztás szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók.
A fenti NMHH rendelet 9. §. (1) értelmében a szolgáltatás megfelelősége az alábbi három módon igazolható:
  1. az önmaga által kiadott megfelelőségi nyilatkozattal, vagy
  2. az ISO szabványoknak megfelelően tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkező szolgáltató által kiállított, e rendelet szerinti szolgáltatásminőségi követelményeknek történő megfelelőségre vonatkozó nyilatkozattal és érvényes tanúsítvánnyal, felülvizsgálati jelentéssel, vagy
  3. az elektronikus hírközlésért felelős miniszter által kijelölt, illetve az erre a tevékenységre akkreditált tanúsító szervezet által kiállított, érvényes tanúsítvánnyal, illetőleg tanúsítás felülvizsgálati jelentéssel igazolhatja.

A MATRIX, mint miniszteri kijelöléssel rendelkező tanúsító szervezet, jogosult a fenti igazolásként felhasználható Tanúsítvány kiállítására - c. modul -, valamint e téren szerzett többéves tapasztalatát felhasználva szakértői támogatást tud nyújtani a két saját felelősségre kiállított igazolás előállításához - a. és b. modulok.