A távközlési szolgáltatások tanúsításáról


A magyar távközlési piac új kereteinek formálódásakor elengedhetetlen követelményként és elvárásként jelentkezik a minőségbiztosítás kérdése, amely nem pusztán a magyar fogyasztók és szolgáltatók érdekeinek védelmét jelenti, hanem az ország Európai Uniós csatlakozásának is egyik fontos eleme. A tanúsító szervezetek létrejötte a távközlés terén az Európai Unió gyakorlatának megfelelő piacfelügyeleti koncepció része. A koncepció a Távközlési törvényben és a hozzá kapcsolódó minisztériumi rendeletekben került kidolgozásra. A hazai piacon egyre gyakrabban, a nemzetközi tenderek (NATO, EU, stb.) esetében mindig kötelező feltétel a pályázó által a termékek tanúsítását igazoló okiratok bemutatása. A magyar vállalatok külföldi térnyeréséhez is elengedhetetlen feltétel a megfelelő minőségi garanciák felmutatása.


A tanúsító szervezet munkájának célja az azonosított minőségi paraméterekkel rendelkező termékek piacra jutásának, illetve szabad áramlásának biztosítása, ezen belül annak igazolása, hogy az általa tanúsított termékek megfelelnek-e a vonatkozó normatív dokumentumokban meghatározott követelményeknek, illetve a szolgáltató által önként vállalt minőségi paramétereknek. A tanúsító szervezet ennek megfelelően vizsgálja a távközlési szolgáltatás minden fontos elemét: az értékesítéstől és szerződéskötéstől a szolgáltatás nyújtásán és számlázásán keresztül az előfizetői szerződés felbontásáig. A tanúsítás kiterjed a távközlési szolgáltatás műszaki összetevőire éppúgy, mint annak ügyfélkapcsolati aspektusaira (például: reklamáció kezelés, hibaelhárítás).


A távközlési piac eddigi szerkezete szerint az előfizetők és a szolgáltatók közötti kapcsolat szabályozása a szabályozó hatóságokon keresztül történt. A tanúsító szervezet a piaci liberalizáció szellemének megfelelően új szereplőként jelent meg a távközlési piacon. A szervezet feladata az, hogy visszacsatolást nyújtson a szolgáltatóknak szolgáltatásuk minőségéről, továbbá, hogy az előfizetőknek biztosítékot adjon arról, hogy a szolgáltatás nyújtása valóban az előírásoknak megfelelően történik és a számlázott díj pontosan megegyezik az előfizetői szerződésben, illetve a jogszabályokban rögzített díjakkal.


A távközlési iparág fellendülése és az előfizetők számának folyamatos növekedése megkívánja, hogy a szolgáltatók igazolni tudják az előírásokban és az előfizetői szerződésekben lefektetett szabályoknak megfelelő szolgáltatásminőség nyújtását. Az előfizetők tehát nagyobb biztosítékkal rendelkeznek arról, hogy a szolgáltatás megfelel minden normatív követelménynek, minőségi előírásnak, továbbá a szolgáltatás ellenértékeként kibocsátott számlák tartalma és a nyújtott szolgáltatások összhangban vannak. A hatóságokhoz eljutatott egyéni panaszok kezelésénél a tanúsítvány referenciaalapot jelenthet, így az esetek vizsgálata gyorsabban és hatékonyabban folytatható le.


A tanúsító szervezetnek függetlennek kell lennie gyártóktól, szolgáltatóktól és a hatósági szervektől egyaránt. Az auditorok nem érdekeltek a tanúsítás tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos semmiféle gyártásban, tervezésben vagy értékesítésben. Tanúsítási tevékenységét független, harmadik félként szigorú belső minőségi követelmények alapján, független távközlési szakértők és kijelölt laboratóriumok segítségével végzi.


A tanúsító szervezet működésének alapfeltétele, hogy a működése során birtokába jutott cég- és ügyféladatok messzemenő védelméről és szigorúan bizalmas kezeléséről gondoskodjon, erre működési engedélye és tevékenységének folyamatos hatósági ellenőrzése a garancia.


A Tanúsítványt az okiratban felsorolt normatív dokumentumok alapján meghatározott követelmény-rendszernek való megfelelőség esetén állítjuk ki. A Tanúsítvány hitelt érdemlően bizonyítja:

  • a hatályos jogszabályokban és a önként vállalt szabványoknak való megfelelőséget;
  • az előfizetői szerződésekben, Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) vállalt kötelezettségek teljesülését;
  • az Ügyfeleink által önként vállalt nemzetközi és nemzeti minőségi paramétereknek (pl. ETSI, ITU szabványok, HÍF ajánlások, stb.) való megfelelőséget.