Elektronikus hírközlési szolgáltatások tanúsításának érvényességi területére vonatkozó jogszabályok2003. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről

229/2008. (IX.12.) Korm. rendelet*

az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről

73/2004. (IV.15.) Korm. rendelet

az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során alkalmazható közvetítőválasztásról

226/2003. (XII.13.) Korm. rendelet*

az elektronikus hírközlés szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adtabiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól

9/2004. (IV.22.) IHM rendelet

az interfészek bejelentéséről, műszaki leírásának tartalmi követelményeiről és az azokhoz való hozzáférés előírásairól

46/2004. (II. 16.) Korm. rendelet

a számhordozhatóság szabályairól

97/2010 (III. 31.) Korm. rendelet

az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának részletes pénzügyi és műszaki feltételeiről és követelményeiről

6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól

4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet

a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosító kijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról

2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjérőlAz elektronikus hírközlési szolgáltatások tanúsításának érvényességi területére vonatkozó egyéb normatívákNHH Kézikönyv

(2005. május 18.)

az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez

MSZ ISO/IEC 27002:2011

Az informatikai biztonság menedzselésének eljárásrendje

Official Journal of EC

2002/C 331/04

List of standards and/or specifications for electronic communications networks, service and associated facilities and servicesA fentieken kívül minden más érvényes szabvány, szerződés normatívaként figyelembe vehető, amit a tanúsítás szempontjából a megrendelő vagy a kijelölt tanúsító szervezet fontosnak talál.


* A korábban kiállított tanúsítványok miatt a már épp nem hatályos jogszabályok is fel vannak tüntetve a táblázatban.