Mire jó a tanúsítvány?


A tanúsítási munka sikeres befejezésének végén, cégünk a vizsgált szolgáltatási területre vonatkozó – a szakmai hatóságok által is elismert – Tanúsítási Okiratot ad ki. A hiteles Tanúsítvány megszerzése Megbízóink számára SZÁMOS ELŐNYT jelent, ezek közül a legfontosabbak:
  • Biztosítja és garantálja ügyfelei számára, hogy az általuk igénybe vett szolgáltatások magas színvonalúak és megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, szabványoknak valamint az előfizetői szerződésekben foglalt követelményeknek. Ilyenformán megkönnyíti számukra a választás lehetőségét azáltal, hogy a hivatalosan is deklarált legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtó távközlési cégek közül választhat.
  • A tanúsítási munka eredményeként a vállalat új képet kap saját működési folyamatairól, amely segítséget jelent tevékenységének még hatékonyabbá tételében. Az anomáliák és gyenge hatásfokú eljárások kiszűrésével cégünk elősegíti Ügyfeleink szolgáltatási portfoliójának hatékonyság-növelését.
  • Segíti Ügyfeleinket a hatóság által felügyelt minőségbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) ugyanis az adatszolgáltatási rendelet értelmében meghatározott időszakonként hivatalosan közzé kell tennie, hogy a távközlési szolgáltatók közül ki rendelkezik államilag elismert, független tanúsító szervezet által kiállított Tanúsítvánnyal.
  • A számlázási rendszerre kiadott Tanúsítvány alapján a távközlési szolgáltató jogosult számláján feltüntetni a MATRIX Kft. védjegyét (MATRIX/ Minősített termék), amely hitelt érdemlően igazolja, hogy az előfizető általa igénybevett szolgáltatások ellenértéke, azaz a kiállított számla (szolgáltatásokért fizetendő díj) pontos, zárt és biztonságos számlázási rendszerben készül.
  • A Tanúsítvány egyben igazolást és referenciát szolgáltat a fogyasztóvédelmi fórumok felé az egyéni előfizetői panaszok kezelésénél.
  • Mivel cégünk nemzetközi minőségbiztosítási rendszereken alapuló vizsgálati eljárásokat és kritériumokat alkalmaz, ezért a Tanúsító Okirat megszerzése Ügyfeleinket hatékonyan segíti abban, hogy komoly versenyelőnyre tegyenek szert a hazai és nemzetközi távközlési piacon.
  • A tanúsítási munka alatt Ügyfeleinkkel együttműködve hatékonyan elősegítjük a vállalati innovációt azáltal, hogy tanácsadást nyújtunk új korszerű, magas színvonalú szolgáltatások bevezetésénél és értékesítésénél.