A tanúsítás módszertana


A tanúsítási munka összetett folyamat, amelyben a MATRIX szakértőivel együttműködve a Megbízó távközlési szolgáltató is tevékenyen részt vesz. A tanúsítási munka, a szakterületi sajátosságok feldolgozása után alapvetően három szakaszra bontható:
  • Előkészítés
  • Vizsgálatok
  • Értékelés

Előkészítés


Az előkészítő szakasz első részében a felek (MATRIX és Megbízó) tárgyalások során megállapodnak a tanúsítási munkát képező szakterületekben, a kezdeti időpontjában, elvégzésének határidejében, valamint a tanúsítási munka díjában. A Felek szerződésben rögzítik a Tanúsítási munka elvégzésének feltételeit és kötelezettségeit. Felek megállapodnak a kötelezőés önként vállalt normatív dokumentumokban, amelyek a vizsgálatok alapját képezik. A normatív dokumentumok alapján a felek közös megegyezés útján alakítják ki a vizsgálat követelményrendszerét és a minőségi mutatók célértékeit. Felek közösen alakítják ki a projekt menetét, és a MATRIX elkészíti a Projektindító dokumentumot, melyet a Megbízó jóváhagy.


Vizsgálatok


A minőségügyi vizsgálatok első szakaszában, cégünk bekéri a Megbízótól mindazokat a dokumentációkat, amelyek fontosak lehetnek a tanúsítási munka során (Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), előfizetői szerződések, ISO-k, belső vállalati szabályozások, stb.). Ezzel párhuzamosan munkatársaink személyes interjúk során megismerik a vállalat filozófiáját, működési mechanizmusait, felépítését. Az átadott dokumentációk áttanulmányozása után kezdődik a tényleges vizsgálati szakasz. Először a MATRIX szakemberei a Megbízó illetékes munkatársaival együttműködve pontosan definiálják a vizsgálat alá bevont szakterületeket, majd minden szakterületről előzetes szakterületi elemzés készül. A szakterületi elemzés felvázolja a vizsgált terület működését és jellemzőit, és egyben szakembereink javaslatokat tesznek a szükséges vizsgálatok elvégzésére .


Az elemzés Megbízó által történt elfogadása után szakterület típusonként osztjuk el a vizsgálati munkát a MATRIX munkatársai között. Alapvetően három csoport auditor dolgozik párhuzamosan, ezek a következők: Távközlés, Ügyfélkezelés, Informatika és Biztonságtechnika. Mivel a területek számos esetben csak az átfedések figyelembevételével vizsgálhatók, ezért mind a három csoportnak, naprakész és szoros együttműködésben kell dolgoznia. A vizsgálatok több párhuzamos ágon folynak és azok eredménye együttesen képezik az értékelés alapját szolgáló vizsgálati anyagokat. A vizsgálatok típusai:

  • Átadott dokumentációk, adatok elemzése
  • Statisztikák bekérése, kiértékelése
  • Helyszíni szemlék
  • Tesztek
  • Személyes interjúk

A tanúsítási munka legfontosabb eleme a számlázási rendszer vizsgálata. A számlázási rendszert két külön aspektusból és külön módszerrel vizsgáljuk. Az egyik megoldásban lépésről lépésre végignézzük a teljes számlázási rendszer minden elemét (pl. központok órabeállításai, hívásrekordok védelme, stb.), majd ezek alapján a teljes folyamatot. A másik módszer az ú.n “black box” vizsgálat. Ennél a vizsgálati módszernél próbahívásokat végzünk, majd összehasonlítjuk az általunk generált adatokat (tartási idő, számlaérték, stb.) a Megbízó által generált adatokkal. Ha Megbízónak van olyan rendszeresen használt és hitelesnek tekinthető próbahívó tesztberendezése, amely a vizsgálathoz szükséges adatokat tudja generálni, és azt átadja munkatársaink részére, az adatok a vizsgálatok alapját képezhetik.


A vizsgálatok eredményét Vizsgálati Jelentésekben rögzítjük.


Értékelés


Az értékelést a MATRIX munkatársai végzik el a vizsgálati jegyzőkönyvek, statisztikák, szemlék, tesztek és személyes interjúk alapján. Az értékelési szempontokat a tanúsítási munka elején rögzített követelményrendszer és a minőségi mutatók célértékei határozzák meg. Az értékelési jelentésben a MATRIX munkatársai megállapításokat és javaslatokat tesznek az érintett vizsgálati területekre vonatkozóan. A javaslatokat három különböző jelzéssel látjuk el:


J1 - A vizsgált területtel kapcsolatos olyan javaslat, melynek megvalósítása a Tanúsítvány odaítélésének előfeltétele.

J2 - A tanúsítás során megfelelőnek talált terület vonatkozásában tett olyan javaslat, amely megvalósítása a Tanúsítvány meghosszabításának előfeltétele.

J3 - A vizsgált terület minőségének további javítására mutató olyan konstruktív javaslat, amely nem befolyásolja a Tanúsítvány odaítélését, sem annak meg-hosszabítását.

Abban az esetben ha az értékelési jelentésben a MATRIX nem tett J1 jelű javaslatot, a MATRIX tanúsítási igazgatója kiadja a megfelelőséget igazoló Tanúsítványt. A Tanúsítvány akkor nem adható ki, ha a vizsgálatok alapján a tanúsítási igazgató valamelyik vizsgálati területen nemmegfelelőséget állapít meg, vagy ha az előzetesen tett J1 jelű javaslatot a Megbízó a tanúsítási munka lezárásának idejéig nem teljesíti.