Akkreditációnk

A MATRIX Kft. a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által kiadott többéves akkreditációval rendelkezik. Ez bizonyítja cégünk megfelelését a terméktanúsító szervezetekre vonatkozó MSZ/IEC ISO 17065:2013 nemzetközi szabvány követelményeinek.

Az említett szabvány alapján a következő területeken végezünk akkreditált terméktanúsítási tevékenységet:

  • Biztonságos informatikai (IT) termékek és rendszerek
  • Digitális archiválást végző szoftverek és alkalmazások
  • Elektronikus aláírási termékek és rendszerek

Az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabványt kiegészítő MSZ 319 403:2015 szabványnak való megfelelésünknek köszönhetően a 910/2014/EU rendelet szerinti bizalmi szolgáltatást lehetővé tevő rendszerek, elektronikus aláírások és infrastruktúrák tanúsításának területén is működünk.

Az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabványnak és a 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 7. és 8. paragrafusának való megfelelés pedig együttesen biztosítja cégünk számára a közfeladatot ellátó szervezeteknél alkalmazható iratkezelési szoftverek tanúsításának lehetőségét.

A MATRIX Kft. a 910/2014/EU rendelet (eIDAS) bizalmi szolgáltatók megfelelőség értékelésére akkreditált Tanúsító szervezet. Tagja az ACAB’c (Accredited Conformity Assessment Bodies’ Council) szervezetnek.

Akkreditálási okiratunk: