Letölthető anyagok, linkek

Általános Szerződési Feltételek

Kérelmek

Tanúsítási kérelem zárt rendszer tanúsítására:

Tanúsítási kérelem eIDAS rendelet szerinti bizalmi szolgáltatás tanúsítására:

Tanúsítási kérelem minősített elektronikus aláírást (QSCD) és távoli elektronikus aláírást  létrehozó eszköz (rQSCD) tanúsítására:

Tanúsítási kérelem elektronikus aláírási termékek és rendszerek tanúsítására:

Tanúsítási kérelem biztonságos informatikai (IT) termékek és rendszerek tanúsítására:

Tanúsítási kérelem Informatikai biztonsági funkciókat megvalositó szoftver termekek tanúsítására:

Tanúsítási kérelem közfeladatot ellátó szervezeteknél alkalmazható iratkezelési szoftverek tanúsítására:

Tanúsítási kérelem digitális archiválást végző szoftverek és alkalmazások tanúsítására:

Tanúsítási kérelem kaszinó IT biztonsági rendszerek tanúsítására:

Tanúsítási kérelem papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolatot készítő rendszerek tanúsítására:

Tanúsítási kérelem rádiós eszközök RED direktíva szerinti
tanúsítására:

Tanúsítási kérelem 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről  szerinti tanúsítására:

Tanúsítási sémák

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE (2014. július 23.) szerinti bizalmi szolgáltatások tanúsítására:

Informatikai (IT) termékek és rendszerek tanúsítására:

Közfeladatot ellátó szervezeteknél alkalmazható iratkezelési szoftverek tanúsítására:

A 13/2011. (XII.27.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő  övetelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szerinti távközlési szolgáltatások tanúsítására:

Az Európai Parlament és Tanács 2014/53/EU (RED) direktíva szerinti rádióberendezések tanúsítására:

Az online és játékkaszinókban üzemeltetett IT biztonsági tanúsítására:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE (2014. július 23.) szerinti Minősített elektronikus aláírást (QSCD) és távoli minősített elektronikus aláírást (rQSCD) létrehozó eszközök tanúsítására:

Zárt elektronikus információs rendszerek és Informatikai biztonsági funkciókat megvalósító elektronikus információs rendszerek (41/2015. (VII. 15.) BM rendelet) tanúsítására: