eIDAS bizalmi szolgáltatások

A MATRIX Kft. akkreditációval rendelkezik bizalmi szolgáltatások tanúsításának elvégzésére az eIDAS rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU Rendelete) szerint. A rendelet hatálya a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításra és a bizalmi szolgáltatásokra terjed ki. Az eIDAS rendeletnek való megfelelésről kiállított tanúsítási okiratunkat az Európai Unió teljes területén elfogadják. A több mint 20 éves tanúsítási tevékenységünknek köszönhetően, a tanúsítási folyamat során gondosan kidolgozott, a normatíváknak teljes mértékben megfelelő módszerek szerint dolgozunk, amik összhangban vannak a bizalmi szolgáltatókat értékelő testületekre vonatkozó MSZ EN 319 403-1 szabványnak.

Szervezetünk az alábbi szolgáltatásokat összevonva vagy külön-külön is tanúsítja

Elektronikus aláírás és bélyegző szolgáltatás

Időbélyegző szolgáltatás

Archiválás szolgáltatás

Weboldal-hitelesítő szolgáltatás

Ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatás