Iratkezelés 

A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek tanúsításának területén a MATRIX Kft. a Belügyminisztérium kijelölésével, illetve a Nemzeti Akkreditáló Hatóság jóváhagyásával dolgozik. A kijelölési okiratunk száma NAH-6-0054/2019/K. Ez a szakterület jól illeszkedik a cégünk által az IT területén végzett egyéb terméktanúsításokhoz, elsősorban az elektronikus aláírási termékek ágazatához.

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelési szoftvereinek vizsgálatát a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, annak 2007-es módosítása óta írja elő.

A területen alkalmazott követelményeket a következő normatíva tartalmazza: 3/2018. (II. 21.) BM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

Ez a jogszabály teljes mértékben behivatkozza a következő rendeletet is követelményként: 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről