Kijelöléseink

Terület

Kijelölő hatóság

Okirat száma

Link

Távközlés

Nemzeti fejlesztési miniszter

002/2001/6M

Link

Rádiós eszközök

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

UF/33281-4/2017

Link

Minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök

Belügyminisztérium

Link

Közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelősége

Belügyminisztérium

BM/764-15/2019

Link